GEP0408 Introduction to Japanese Language and Culture IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0408 Japon Dili ve Kültürüne Giriş II Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencinin, sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın sözceleri anlayabilmesi ve kullanabilmesi amaçlanır. Kendini veya bir başkasını tanıtabilir ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorular – örneğin oturduğu yer, ilişkileri, sahip olduğu şeyler, vb. üzerine – ve aynı türden sorulara yanıt verebilir. Eğer kendisiyle konuşan kişi yavaş yavaş ve tane tane ve kendisine yardımcı olacak biçimde konuşuyorsa basit bir biçimde iletişim kurabilir

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
o Bu seviyede öğrenci artık anlaşılması daha zor cümle kalıplarını anlayabilir.
o Bu seviyede öğrenciler yazması daha zor kanji öğrenebilir.
o Bir öğrenci akıcı konuşmaya yavaş yavaş başlayabilir.
o Bu seviyede öğrenciler yazması daha zor kanji öğrenebilir

Dersin İçeriği

Temel Japonca dilbilgisine giriş yapmak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) JPN 101’de öğrenilenlerin, Katakana ve Hiragana’nın tekrarı, yazı, okuma, dinleme alıştırmaları Dersin kitabı
2) Japoncada sıfat çeşitleri: NA ve İİ sıfatları Dersin kitabı
3) Sıfatların değişik kullanımları ( isim+ na sıfatı / isim + ii sıfatı) Dersin kitabı
4) Hoşlandığımız, sevdiğimiz şeyler hakkında konuşmak (isim +ga suki desu.) Dersin kitabı
5) Sebep açıklama: cümle + te kara ya da isim + da kara Yazma ve dinleme alıştırmaları Dersin kitabı
6) Canlılar ve cansızların var olduklarını bildirmeimas ve arimas (aru ve iru) fiileri Dersin kitabı
7) Alışveriş Fiyat sorma ve söyleme saati söyleme, Japoncadaki sayma sistemlerine giriş. Dersin kitabı
8) Japonca nesneleri sayarken kullanılan son ekler, alıştırmalar (mai,kai vs) Dersin kitabı
9) Alışveriş: son ekleri kullanarak yazma ve dinleme alıştırmaları Dersin kitabı
10) Sıfatların geçmiş zamanda kullanımları deşta,katta Dersin kitabı
11) Sıfatlarda karşılaştırma yapmak –yori , içiban, no hoo ga+ sıfat Dersin kitabı
12) Sebep bildirmeni ‘nin kullanımı; isteklerimizi dile getirme –nesne + ga+hoşii desu KANJİYE GİRİŞ Dersin kitabı
13) Yapmak istediğimiz fiilleri bildirme –fiil + tai des 5 kanji tanıtımı Dersin kitabı
14) Minna no Nihongosayfa 112,113 işlenilen dilbilgisi konularının kısa tekrarı, alıştırmalar, dinleme, ezberleme ve okuma alıştırmaları 5 kanji tanıtımı Dersin kitabı
15) Final sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Uygulama 1 % 15
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 2 2
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5