GEP0405 German IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0405 Almanca I Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrenciler gündelik yaşamın bilinen durumlarında temel düzeyde iletişim kurabilmeliler. Dinlemeye yönelik yeni tip alıştırmalar, önceden kullanılan alıştırmalarda ortaya çıkan sorunları en aza indirger.
Özellikle ders kitabındaki kısa okuma metinlerinde bulunan soru şekilleri Almanca’nın genel olarak anlaşılmasını kolaylaştırır. Konuşma bölümlerinde, küçük adımlarla bir ilerleme hedeflenmektedir. Böylece Almanca’nın günlük kullanımı ile metinler arasında bir bağlantı olması konusuna özen gösterilir.
Öğrenciler ilk iletişimlerini kurmayı öğrenmeliler, Alman dilini iyi ve doğru bir şekilde tanıma olanağına sahip olmaları, bunun anlamı da ses bilgisi kurallarının ve yazım kurallarının doğru ve kolay bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesidir. Öğrencilerin konuşma yeteneği, dönemin 14. haftasında yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirilecektir.
Dönem sonunda öğrencilerin, Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu’nun öngördüğü A1/1 seviyesine ulaşmaları planlanmıştır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Dinleme: Kullanıcıyı yakından ilgilendiren konulara ilişkin (söz gelimi kendisi, ailesi, alışveriş, yakın çevre, iş) anlatımları ve sıklığı son derece yüksek bir söz dağarcığını anlayabilecektir. Gazete ilanlarının ve yalın ve basit iletilerin temel anlamını kavrayabillecektir..
-Sözlü Anlatım: Ailesi ve öteki kişileri, yaşam koşullarını, eğitimini ve güncel ya da yakın mesleki etkinliğini yalın ögelerle betimlemek için bir dizi tümceden ya da anlatımdan yararlanabilecektir.
-Yazma: Basit ve kısa not ve mesajlar yazabilecektir. Çok basit kişisel bir mektup, örneğin bir teşekkür mektubu yazabilecektir.
-Bir konuşmaya katılma:Bildik konu ve etkinliklerde yalın ve dolaysız bilgi alışverişinden başka bir şey gerektirmeyen basit ve alışılagelen, etkinlikler sırasında iletişim kurabilir. Genel olarak bir konuşmayı yeterince anlamasa da çok kısa iletişim alışverişinde bulunabilir.
-Sözlü olarak kesintisiz konuşma:Ailesi ve öteki kişileri, yaşam koşullarını, eğitimini ve güncel ya da yakın mesleki etkinliğini yalın öğelerle betimlemek için bir dizi tümceden ya da anlatımdan yararlanabilir

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Temel Kullanıcı olan öğrenciyi, Ara ya da Temel Gereksinim olan A1 seviyesine getirmektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tanışma, Sayılar ve W soruları, Konu: Merhaba. Benim ismim…, Konuşma: Adres Schritte International 1, Ünite 1
2) Edat “aus”, ülkeler, fiil çekimleri: kommen, heißen, sprechen, sein, diller, alfabe Ünite 1
3) Yardımcı fiil: sein, İyelik zamiri: mein, Konu: Aile ve arkadaşlar, Konuşma: Kendini tanıtmak Ünite 2
4) Fiil çekimleri: wohnen, kommen, leben, studieren, heißen, kişi zamirleri, Artikel’li ülke isimleri, soru, kelimeleri ,,Wie/Wo/Woher…” Ünite 2
5) Yardımcı fiil: haben, Konu: Yiyecekler ve içecekler, Konuşma: Benim en sevdiğim yemek, I. Quiz Ünite 2/3
6) Belirsiz artikel, İsimlerin tekil, çoğul ve olumsuzluk halleri, Artikel’siz kullanım, Ja/Nein soruları Ünite 3
7) Fiyat, ağırlık ve ölçü birimleri, Fiil çekimi: essen, Ünite 3
8) Belirli ve belirsiz artikel, yer bildiren zarflar, hier/dort, olumsuzluk, kişi zamirleri, çoğul şekilleri ve renkler, Konu: Benim evim, Konuşma: Yaşam tarzı Ünite 4
9) 100 ve üzeri sayılar Ünite 4
10) Saatler, ayrılabilen filer; zaman belirten edatlar: am, um, von ... bis, Konu: Günüm, Konuşma: Açılış saatleri Ünite 5
11) Fiil çekimleri: sehen ve arbeiten, cümlede fiilin yeri, II. Quiz Ünite 5
12) Belirli ve belirsiz artikelin yalın hali ve ihali, fiil, çekimi: nehmen, Konu: Boş zamanı, Konuşma: Hava durumu Ünite 6
13) Ja/nein/doch, fiil çekimi: möchten, lesen, treffen, fahren, schlafen Ünite 6
14) Genel Tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Schritte International 1 (Lektion 1, 2, 3, PONS, Wörterbuch4, 5, 6) Kursbuch und Arbeitsbuch, Hueber Verlag + CD, Türkisch Deutsch / Deutsch – Türkisch,


Schritte International 1 (Lektion 1, 2, 3, 4, 5, 6) Kursbuch und Arbeitsbuch, Hueber Verlag + CD, PONS, Wörterbuch Türkisch Deutsch / Deutsch – Türkisch,
Diğer Kaynaklar: Übungsgrammatik für Anfänger, Renate Schritte Übungsgrammatik, S. Kalender/B. G. Schramm/F.Luscher, Hueber Verlag, Langenscheidt – Wörterbuch TürkischSpecht/B. Duckstein, Hueber Verlag, PONS Wörterbuch Englisch Deutsch / Deutsch –Deutsch / Deutsch – Türkisch, Englisch


Übungsgrammatik für Anfänger, Renate Luscher, Hueber Verlag, Schritte Übungsgrammatik, S. Kalender/B. G. Schramm/F. Specht/B. Duckstein, Hueber Verlag, Langenscheidt – Wörterbuch Türkisch Deutsch / Deutsch – Türkisch, PONS Wörterbuch Englisch Deutsch / Deutsch – Englisch

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Uygulama 1 % 15
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Ödevler 10 1 10
Küçük Sınavlar 10 1 10
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 121

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.