GEP0402 Arabic IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0402 Arapça II Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Arapça
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Sıkca kullanılan cümleleri ilgili alanlarda (genel kişiye özel ve aile bilgisi, alişveriş, çevreyi tanıma ve meslekler) anlayabilmek. Rutin ve bilindik konularda basit cümlelerle konuşabilmek ve direkt bilgi akışımı sağalayabilmek. Belirli konularda basit terimlerle çevre ve ihtiyaçlar hakkında acıklama yapabılmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
o Dinleme: Kendisi ve çevresi ile igili alışıla gelen kelime ve terimleri algılıyabilecek.
o Okuma: Kısa ve basıt metinleri anlayabilecek; farklı tür metinleri (mönü, tarife, reklamlar, vs.) okuyup genel anlamını tahmin edebilecek.
o Karşılıklı konuşma: Belirli konular ve aktiviteler ile ilgili basit cümlelerle konuşabilecek ve gerek bilgi aktarabilecek.
o Sözlü anlatım: Belirli konularda ve çevresiyle ilgili tanımı sağlayabilecek.
o Yazma: Belirli konularda kısa, basit kompozisyonlar yazabilecek.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Teml Kullanıcı olan öğrenciyi, Ara ya da Temel Gereksinim olan A2 seviyesine getirmektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Orientasyon / Arabic 2 programının öğrencilere tanıtlması ve İtalya hakkında genel filir edinilmesi. Arapça 1’in tüm konularının genel tekrarı (gramer ve kelime). Power point sunum. Arabic Course, Fono Open Education Inst. Publications, Book 1 Istanbul, 1998 / Worksheets
2) Arapça 1’in tüm konularının genel tekrarı (gramer ve kelime). Yol tarifi. Cins ve sayılarına göre sıfat ve isim arasındaki uyum. Linguaphone “Lessons in Arabic” MCMLXXVII Linguaphone Inst. Ltd. London
3) Arap ülkelerin’de gezmek: yol tarfileri, turistik yerleri ziyaret etmek, belirli konu hakkında mektup ve kart postal yazmak. Tarifeleri okuyabilmek. Linguaphone “Lessons in Arabic” MCMLXXVII Linguaphone Inst. Ltd. London
4) Geçmiş zamanı öğrenmek. Tatiller hakkında hem geçmişte hem de şimdiki zamanda konuşmak ve yazmak. Arabic Course, Fono Open Education Inst. Publications, Book 2 Istanbul, 1998 / Worksheets
5) Geçmiş zamanı ile pratik yapmak, bazı düzensiz fiilleri öğrenmek. Genel aktiviteler ve rutinler hakkında geçmiş zamanda konuşmak ve yazmak. Hava hakkında konuşmak. Teaching Arabic for non Arabic Speaker / Grammar and dialogues/ Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey
6) Yiyeceklerle ilgili sevip sevmedikleri yeni müfredatla soru ve cevap şekliyle öğrenmek. Supermarkette bulunan yiyeceklerin miktarı ve kalitesi hakkında konuşmak. Arabic Course, Fono Open Education Inst. Publications, Book 2 Istanbul, 1998 / Worksheets
7) Alişverişe bağlantılı metinler ve dialoglardaki artikel ve zamirlerin (çoğul ve tekil) kullanımını öğrenmek. Linguaphone “Lessons in Arabic” MCMLXXVII Linguaphone Inst. Ltd. London
8) Genel Tekrar.
9) Yeni tekstlerde zamirlerin kullanımı ve çoğul zamirleri öğrenmek. Okuma ve Anlama. Linguaphone “Lessons in Arabic” MCMLXXVII Linguaphone Inst. Ltd. London
10) Günlük rutin ve alışkanlıkları tanımlama. Dönüşlü fiileri öğrenmek, sıfat ve zarfların farklı kullanımı. Arabic Course, Fono Open Education Inst. Publications, Book 2 Istanbul, 1998 / Worksheets
11) Farklı okasyonlar için tebrik kartları yazmak. Milli kutlamalar hakkında konuşmak. Renkleri öğrenmek. Teaching Arabic for non Arabic Speaker / Grammar and dialogues/ Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey
12) Sözlü ve dinleme activiteleri Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey / Ekstra materyal
13) Geçmiş, şimdiki, gelecek zamanlarını yazımda kullanmak. Emir kipi. Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey
14) Sunumlar Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: - Arabic Course, Fono Open Education Inst. Publications, Book 1 & 2, Istanbul, 1998 / Worksheets
- Linguaphone “Lessons in Arabic” MCMLXXVII Linguaphone Inst. Ltd. LondonArabic Course, Fono Open Education Inst. Publications, Book 1 & 2, Istanbul, 1998 / Worksheets
Linguaphone “Lessons in Arabic” MCMLXXVII Linguaphone Inst. Ltd. London
Diğer Kaynaklar: - Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey
- Teaching Arabic for non Arabic Speaker / Grammar and Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey
dialogues/ Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey- Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey
- Teaching Arabic for non Arabic Speaker / Grammar and dialogues/ Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Küçük Sınavlar 2 % 20
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Sunum / Seminer 1 1 1
Ödevler 10 2 20
Küçük Sınavlar 2 1 2
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5