GEP0402 Arabic IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0402 Arapça II Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Arapça
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Sıkca kullanılan cümleleri ilgili alanlarda (genel kişiye özel ve aile bilgisi, alişveriş, çevreyi tanıma ve meslekler) anlayabilmek. Rutin ve bilindik konularda basit cümlelerle konuşabilmek ve direkt bilgi akışımı sağalayabilmek. Belirli konularda basit terimlerle çevre ve ihtiyaçlar hakkında acıklama yapabılmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
o Dinleme: Kendisi ve çevresi ile igili alışıla gelen kelime ve terimleri algılıyabilecek.
o Okuma: Kısa ve basıt metinleri anlayabilecek; farklı tür metinleri (mönü, tarife, reklamlar, vs.) okuyup genel anlamını tahmin edebilecek.
o Karşılıklı konuşma: Belirli konular ve aktiviteler ile ilgili basit cümlelerle konuşabilecek ve gerek bilgi aktarabilecek.
o Sözlü anlatım: Belirli konularda ve çevresiyle ilgili tanımı sağlayabilecek.
o Yazma: Belirli konularda kısa, basit kompozisyonlar yazabilecek.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Teml Kullanıcı olan öğrenciyi, Ara ya da Temel Gereksinim olan A2 seviyesine getirmektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Orientasyon / Arabic 2 programının öğrencilere tanıtlması ve İtalya hakkında genel filir edinilmesi. Arapça 1’in tüm konularının genel tekrarı (gramer ve kelime). Power point sunum. Arabic Course, Fono Open Education Inst. Publications, Book 1 Istanbul, 1998 / Worksheets
2) Arapça 1’in tüm konularının genel tekrarı (gramer ve kelime). Yol tarifi. Cins ve sayılarına göre sıfat ve isim arasındaki uyum. Linguaphone “Lessons in Arabic” MCMLXXVII Linguaphone Inst. Ltd. London
3) Arap ülkelerin’de gezmek: yol tarfileri, turistik yerleri ziyaret etmek, belirli konu hakkında mektup ve kart postal yazmak. Tarifeleri okuyabilmek. Linguaphone “Lessons in Arabic” MCMLXXVII Linguaphone Inst. Ltd. London
4) Geçmiş zamanı öğrenmek. Tatiller hakkında hem geçmişte hem de şimdiki zamanda konuşmak ve yazmak. Arabic Course, Fono Open Education Inst. Publications, Book 2 Istanbul, 1998 / Worksheets
5) Geçmiş zamanı ile pratik yapmak, bazı düzensiz fiilleri öğrenmek. Genel aktiviteler ve rutinler hakkında geçmiş zamanda konuşmak ve yazmak. Hava hakkında konuşmak. Teaching Arabic for non Arabic Speaker / Grammar and dialogues/ Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey
6) Yiyeceklerle ilgili sevip sevmedikleri yeni müfredatla soru ve cevap şekliyle öğrenmek. Supermarkette bulunan yiyeceklerin miktarı ve kalitesi hakkında konuşmak. Arabic Course, Fono Open Education Inst. Publications, Book 2 Istanbul, 1998 / Worksheets
7) Alişverişe bağlantılı metinler ve dialoglardaki artikel ve zamirlerin (çoğul ve tekil) kullanımını öğrenmek. Linguaphone “Lessons in Arabic” MCMLXXVII Linguaphone Inst. Ltd. London
8) Genel Tekrar.
9) Yeni tekstlerde zamirlerin kullanımı ve çoğul zamirleri öğrenmek. Okuma ve Anlama. Linguaphone “Lessons in Arabic” MCMLXXVII Linguaphone Inst. Ltd. London
10) Günlük rutin ve alışkanlıkları tanımlama. Dönüşlü fiileri öğrenmek, sıfat ve zarfların farklı kullanımı. Arabic Course, Fono Open Education Inst. Publications, Book 2 Istanbul, 1998 / Worksheets
11) Farklı okasyonlar için tebrik kartları yazmak. Milli kutlamalar hakkında konuşmak. Renkleri öğrenmek. Teaching Arabic for non Arabic Speaker / Grammar and dialogues/ Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey
12) Sözlü ve dinleme activiteleri Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey / Ekstra materyal
13) Geçmiş, şimdiki, gelecek zamanlarını yazımda kullanmak. Emir kipi. Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey
14) Sunumlar Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: - Arabic Course, Fono Open Education Inst. Publications, Book 1 & 2, Istanbul, 1998 / Worksheets
- Linguaphone “Lessons in Arabic” MCMLXXVII Linguaphone Inst. Ltd. LondonArabic Course, Fono Open Education Inst. Publications, Book 1 & 2, Istanbul, 1998 / Worksheets
Linguaphone “Lessons in Arabic” MCMLXXVII Linguaphone Inst. Ltd. London
Diğer Kaynaklar: - Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey
- Teaching Arabic for non Arabic Speaker / Grammar and Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey
dialogues/ Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey- Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey
- Teaching Arabic for non Arabic Speaker / Grammar and dialogues/ Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Küçük Sınavlar 2 % 20
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Sunum / Seminer 1 1 1
Ödevler 10 2 20
Küçük Sınavlar 2 1 2
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.