GEP0401 Arabic IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0401 Arapça I Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Arapça
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Arapça Harfleri Tanıma, Okuma ve Yazma Becerisi ile Temel Dil Bilgisine Giriş.

Öğrencinin, sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın sözceleri anlayabilmesi ve kullanabilmesi amaçlanır. Kendini veya bir başkasını tanıtabilir ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorular – örneğin oturduğu yer, ilişkileri, sahip olduğu şeyler, vb. üzerine – ve aynı türden sorulara yanıt verebilir. Eğer kendisiyle konuşan kişi yavaş yavaş ve tane tane ve kendisine yardımcı olacak biçimde konuşuyorsa basit bir biçimde iletişim kurabilir

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
o Dinleme:Ailesi ile ve yakın çevresi ile ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları,barda veya restoranda geçen bir konuşmayı,mesleğini içeren bildik konularla ilgili temel kalıpları yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilecektir.
o Okuma: Kısa mesaj,e-mail,iş, menü gibi yazılı metinlerdeki bildik sözcükleri ve çok basit cümleleri anlayabilecektir.
o Karşılıklı konuşma:Karşısındaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerini oluşturmada kendisine yardımcı olunması koşuluyla basit yoldan iletişim kurabilecektir. (Örneğin: kendisini ve yakın çevresini tanıştırma, restoranda sipariş verme ve hesap isteme)
o Sözlü anlatım:Kendisini,yaşını,yaşadığı yeri, mesleğini ,yakın çevresini ve kişisel zevklerini betimlemek için basit kalıp ve tümceleri kullanabilecektir.
o Yazma:Kısa ve basit tümcelerle kendisini ve yakın çevresini yazılı olarak tanıtabilecek,isim,uyruk,adres,telefon numarası gibi kişisel bilgi içeren formları doldurabilecektir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Temel Kullanıcı olan öğrenciyi, Ara ya da Temel Gereksinim olan A1 seviyesine getirmektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ders sunumu, Arapça dili ve kültürü hakkında bilgi, Tanışma ve kendini tanıma. Konu ile ilgili power point sunum Arapça Kursu, Fono açıköğretim Kurumu Yayınları, Kitap 1, İstanbul, 1998 / Çalışma Kağıtları
2) Arap Alfabesine giriş: Başlangıç, orta ve bitişler, telefuz ve işaretler; Şemsiye ve Kameriyye Harfleri Sesliler ve Çeşitleri Yazı İşaretleri Cezm/Sükûn ( ــْـ ) Şedde ( ـــّــ ) Tenvin ( ـًــٍـــٌ ) Noktalama İşaretleri Arapça Kursu, Fono açıköğretim Kurumu Yayınları, Kitap 1, İstanbul, 1998 / Çalışma Kağıtları
3) Kelime bazında harfleri tanıma ve yazma / 1’den 20’ye kadar sayılar. Basit temel soruları sorma ve cevaplama. Arapça Kursu, Fono açıköğretim Kurumu Yayınları, Kitap 1, İstanbul, 1998 / Çalışma Kağıtları
4) Zamirler. Konuşma dili ve yazı dili dururmu. Kendini tanıtma. İsim Fiil ve Çeşitleri Arapça Kursu, Fono açıköğretim Kurumu Yayınları, Kitap 1, İstanbul, 1998 / Çalışma Kağıtları
5) Cümle, soru tipleri ve artikel / 20’den 100’e kadar sayılar Modern Arapça 1 Doğu Dilleri Enstitüsü / İstanbul-Türkiye
6) Resim üzerinden bilgi aktarımı. Müzekker ve Müennes / Zamirler. Cem'i/Çoğul Çeşitleri Cem’i Sâlim A) Cem’i Müzekker Sâlim b) Cem’i Müennes Sâlim Cem’i Teksir Ana dili Arapça olmayanlara arapça dersi / Gramer and dialog / Modern Arapça 1 Doğu Dilleri Enstitüsü / İstanbul-Türkiye
7) Restoranda menü, sipariş, vermek ve hesap istemek. Müfred (Tekil), Müsenna. Genel tekrar. Linguaphone “Lessons in Arabic” MCMLXXVII Linguaphone Inst. Ltd. London
8) Haftanın günlerini, mevsimler,yıllar ve ayları öğrenmek. Olumsuz ekleri. Bağlaçlar ve olumsuz ekleri. Arapça Kursu, Fono açıköğretim Kurumu Yayınları, Kitap 1, İstanbul, 1998 / Çalışma Kağıtları
9) Saati ve havadurumunu öğrenmek. Konu ile alakalı power point sunum. İsim Cümlesi ve Ögeleri. Arapça Kursu, Fono açıköğretim Kurumu Yayınları, Kitap 1, İstanbul, 1998 / Çalışma Kağıtları
10) Boş zaman aktivitelerini öğrenmek Arapça Kursu, Fono açıköğretim Kurumu Yayınları, Kitap 1, İstanbul, 1998 / Çalışma Kağıtları
11) Boş zaman aktivitelerini öğrenmek Arapça Kursu, Fono açıköğretim Kurumu Yayınları, Kitap 1, İstanbul, 1998 / Çalışma Kağıtları
12) Tatilde yapılan aktiviteler ile ilgili konuşmak ve yazmak. İsmin Halleri. 100 ve sonrası. Linguaphone “Lessons in Arabic” MCMLXXVII Linguaphone Inst. Ltd. London
13) Sıfatların derecelendirilmeleri. Cümle üzerinde çalışma + genel tekrar. Ana dili Arapça olmayanlara arapça dersi / Gramer and dialog / Modern Arapça 1 Doğu Dilleri Enstitüsü / İstanbul-Türkiye Arapça Kursu Fono Açıköğretim Kurumu Yayınları, Kitap 1, İatanbul, 1998/Çalışma kağıtlar
14) Sunumlar
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Arapça Kursu, Fono açıköğretim Kurumu Yayınları, Kitap 1, Istanbul, 1998 / Çalışma Kağıtları
Linguaphone “Lessons in Arabic” MCMLXXVII Linguaphone Inst. Ltd. London


Arabic Course, Fono Open Education Inst. Publications, Book 1, Istanbul, 1998 / Worksheets
Linguaphone “Lessons in Arabic” MCMLXXVII Linguaphone Inst. Ltd. London
Diğer Kaynaklar: - Modern Arapça 1 Doğu Dilleri Enstitüsü / İstanbul-Türkiye
- Ana dili Arapça olmayanlara arapça dersi / Gramer and dialog / Modern Arapça 1 Doğu Dilleri Enstitüsü / İstanbul-Türkiye


- Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey
- Teaching Arabic for non Arabic Speaker / Grammar and dialogues/ Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Küçük Sınavlar 2 % 20
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Sunum / Seminer 1 1 1
Ödevler 10 2 20
Küçük Sınavlar 2 1 2
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.