GEP0202 History of Istanbul as an Imperial CityBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0202 İmparatorluklar Şehri İstanbul'un Tarihi Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: İstanbul 1700 yıl boyunca iki imparatorluğun –Doğu Roma/Bizans ve sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun İmparatorluk Başkenti” olmuştur. Önce Hristiyan sonra da İslam kenti olarak yüzyıllarca önemini korumuştur. Günümüzde anıtsal saraylar, kiliseler, camiler ve tarihi mahaller doğanın şekillendirdiği bir imparatoluk şehrinin etkileyici kalıntılarıdır. . Dersin hedefi İstanbul'daki çok kültürlülüğün öğrenciler tarafından derinlemesine anlaşılması ve bir dünya kenti olarak tarihsel boyutta İstanbul'un doğası üzerine odaklanılmasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
•to summarize Istanbul’s history and its topography as a city
•to describe the salient characteristics of Istanbul
•to evaluate Istanbul’s social, cultural and architectural transformation in years
•to comment on the social, cultural and architectural differences in Istanbul
•to examine the view of Istanbul in the Ancient Greek, Rome, Byzantine and Ottoman periods
•to identify the buildings in Istanbul according to their periods and styles
•to criticize today’s architectural implementations in Istanbul
•to develop a sensitivity to the history

Dersin İçeriği

İstanbul’un tarihi kimliği, cosmopolit yapısı, sofistike kültürü aktarılmaya çalışılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Ders izlencesine genel bakış
2) İstanbul’a genel bakış Kuban, Doğan (2004), İstanbul Bir Kent Tarihi, Bizantion- Konstantinopolis- İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
3) Neolitik Dönem ve bir Yunan kenti olarak İstanbul “Byzantiım” Kuban, Doğan (2004), İstanbul Bir Kent Tarihi, Bizantion- Konstantinopolis- İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. Mantran, Robert (2001), İstanbul Tarihi, İstanbul Wiener, Wolfgang Müler (2002), İstanbul’un Tarihi Topografyası, Çev.: Ülker Sayın, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
4) İstanbul Tarihi- 330 ve İmparator I. Büyük Konstantin – Bir Roma kenti olarak İstanbul “Constantinopolis” Wiener, Wolfgang Müler (2002), İstanbul’un Tarihi Topografyası, Çev.: Ülker Sayın, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Gyllıus, Petrus (1997), İstanbul’un Tarihi Eserleri, Çev: Erendiz Özbayoğlu, İstanbul. Anabolu, Mükerrem Umsan(2001), İstanbul ve Anadolu’daki Roma İmparatorluk Dönemi Mimarlık Yapıtları, İstanbul
5) İstanbul Tarihi – 1453 ve Fatih Sultan Mehmet Bir Türk-İslam kenti olarak İstanbul “Konstantiniyye-İstanbul” Kuban, Doğan (2004), İstanbul Bir Kent Tarihi, Bizantion- Konstantinopolis- İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. Freely, John.; Istanbul: The İmperial City Freely, John; Evliya Çelebi’nin İstanbul’u, Yapı Kredi Yayınları Wiener, Wolfgang Müler (2002), İstanbul’un Tarihi Topografyası, Çev.: Ülker Sayın, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
6) Alan gezisi: Tarihi Yarımada I: Istanbul Arkeoloji Müzesi, Ayasofya Million Taşı Kuban, Doğan (2004), İstanbul Bir Kent Tarihi, Bizantion- Konstantinopolis- İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. Deleon, Jak; Anıtsal İstanbul,Remzi Yayınevi Ortaylı, İlber, İstanbul’dan Sayfalar
7) Alan gezisi: Tarihi Yarımada II Ergin, Osman Nuri (2003), İstanbul Şehri Rehberi, İstanbul 1934, Tıpkı Basım Ortaylı, İlber, İstanbul’dan Sayfalar Kuban, Doğan (2004), İstanbul Bir Kent Tarihi, Bizantion- Konstantinopolis- İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. Deleon, Jak; Anıtsal İstanbul,Remzi Yayınevi
8) Alan gezisi: Tarihi Yarımada III Ergin, Osman Nuri (2003), İstanbul Şehri Rehberi, İstanbul 1934, Tıpkı Basım Kuban, Doğan (2004), İstanbul Bir Kent Tarihi, Bizantion- Konstantinopolis- İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. Ortaylı, İlber, İstanbul’dan Sayfalar Deleon, Jak; Anıtsal İstanbul,Remzi Yayınevi
9) Haliç’in Tarihi Eyice, Semavi (1975), Tarihte Haliç, (10-11 Aralık 1975, Haliç Sempozyumuna Sunulan Bildiri), İ.T.Ü. Istanbul Geoteknik Su Ve Çevre Mühendisliği Sorunları Araştırma Grubu Sempozyumları No:1: 263-285. Kuban, Doğan (2004), İstanbul Bir Kent Tarihi, Bizantion- Konstantinopolis- İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. Ortaylı, İlber, İstanbul’dan Sayfalar Deleon, Jak; Anıtsal İstanbul,Remzi Yayınevi
10) Alan gezisi: Haliç I Ergin, Osman Nuri (2003), İstanbul Şehri Rehberi, İstanbul 1934, Tıpkı Basım Kuban, Doğan (2004), İstanbul Bir Kent Tarihi, Bizantion- Konstantinopolis- İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. Ortaylı, İlber, İstanbul’dan Sayfalar Deleon, Jak; Anıtsal İstanbul,Remzi Yayınevi
11) Alan gezisi: Haliç II Kuban, Doğan (2004), İstanbul Bir Kent Tarihi, Bizantion- Konstantinopolis- İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. Deleon, Jak;; Balat Ve Çevresi, Can Yayınları Ortaylı, İlber, İstanbul’dan Sayfalar Deleon, Jak; Anıtsal İstanbul,Remzi Yayınevi
12) Alan gezisi: Galata and Pera, Galata Kulesi, Büyük Hendek Sokak, Kilseler, Doğan Apartmanı, Tünel, Galatasaray-Beyoğlu Kuban, Doğan (2004), İstanbul Bir Kent Tarihi, Bizantion- Konstantinopolis- İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. Ortaylı, İlber, İstanbul’dan Sayfalar Freely, John; Galata, Arkeoloji Ve Sanat Yayınları Çelik, Zeynep (1986), 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti, Değişen İstanbul, İstanbul
13) Boğaziçi Tarihi Kuban, Doğan (2004), İstanbul Bir Kent Tarihi, Bizantion- Konstantinopolis- İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. Dethier,P.A; Boğaziçi Ve İstanbul, İst. 1993
14) Alan gezisi: Boğaziçi boyunca yaşam: Köyler, saraylar, köşkler, yalılar Kuban, Doğan (2004), İstanbul Bir Kent Tarihi, Bizantion- Konstantinopolis- İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. Dethier,P.A; Boğaziçi Ve İstanbul, İst. 1993

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Anabolu, Mükerrem Umsan(2001), İstanbul ve Anadolu’daki Roma İmparatorluk Dönemi Mimarlık Yapıtları, İstanbul
Anonim- Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi
Barbaro, Nicola (2007), Konstantiniyye’den İstanbul’a, İstanbul
Bayrı, Mehmet Halit (1951), Yer Adları Ve Yer Adlarına Bağlı Folklör Bilgileriyle İstanbul, Hayat Yayınları, İstanbul.
Brown, John. P. (1868), Ancient And Modern Constantinople, London
Carbognano, Cosimo De; 18.yy’.ın Sonunda İstanbul, Eren Yayıncılık.
Çelik, Zeynep (1986), 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti, Değişen İstanbul, İstanbul.
Dallaway, James (1797), Constantinople Ancient And Modern, London.
Deleon, Jak; Anıtsal İstanbul,Remzi Yayınevi
Deleon, Jak;; Balat Ve Çevresi, Can Yayınları
Dethier,P.A; Boğaziçi Ve İstanbul, İst. 1993
Dirimtekin, Feridun (1964), Ecnebi Seyyahlara Nazaran XVI. Yüzyılda İstanbul, İstanbul.
Ebersolt, Jean; Bizans İstanbul’u Ve Doğu Seyyahları, İst.1996
Ergin, Osman Nuri (2003), İstanbul Şehri Rehberi, İstanbul 1934, Tıpkı Basım
Eyice, Semavi (1975), Tarihte Haliç, (10-11 Aralık 1975, Haliç Sempozyumuna Sunulan Bildiri), İ.T.Ü. Istanbul Geoteknik Su Ve Çevre Mühendisliği Sorunları Araştırma Grubu Sempozyumları No:1: 263-285.
Freely, John; Galata, Arkeoloji Ve Sanat Yayınları
Freely, John.; Istanbul: The İmperial City
Freely, John; Evliya Çelebi’nin İstanbul’u, Yapı Kredi Yayınları
Galland, Antoine (1998), İstanbul’ Ait Günlük Hatıralar (1672-1673), I-II, Çev. Nahid Sırrı Örik, İstanbul.
Gautıer, Théophile (2007), İstanbul, Çev. Nuriye Yiğitler, İstanbul
Grelot, Josephus (1998), İstanbul Seyahatnamesi, Çev. Maide Selen, İstanbul.
Gyllıus, Petrus (1997), İstanbul’un Tarihi Eserleri, Çev: Erendiz Özbayoğlu, İstanbul.
Hovhannesyan, Sarkis Sarraf (2008), Payitaht İstanbul’un Tarihçesi, Çev. Elmon Hançer, İstanbul.
Kuban, Doğan (2004), İstanbul Bir Kent Tarihi, Bizantion- Konstantinopolis- İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
Mantran, Robert (2001), İstanbul Tarihi, İstanbul
Mansel,, Philip Constantinople, The City Of World’s Desire, London: John Murray Publishers, 1995.
Ortaylı, İlber, İstanbul’dan Sayfalar
Pardoe Miss (2004), Şehirlerin Ecesi İstanbul, Çev. Banu Büyükkal, İstanbul.
Pedro (1995), Pedro’nun Zorunlu İstanbul Seyahati-16. yüzyılda Türklere Esir Düşen Bir İspanyol’un Anıları, Çev. Fuad Çarım, İstanbul.
Wiener, Wolfgang Müler (2002), İstanbul’un Tarihi Topografyası, Çev.: Ülker Sayın, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Arazi Çalışması 1 % 5
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 15
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Arazi Çalışması 1 10 10
Ödevler 1 10 10
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.