GEP0201 City and CultureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0201 Şehir ve Kültür Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN AYDIN YÖNET
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN AYDIN YÖNET
Opsiyonel Program Bileşenleri: None
Dersin Amacı: Kent ve Kültür dersinin amacı, öğrencilere çeşitli boyutlarıyla kenti okumayı, anlamayı ve analiz etmeyi öğretmektir. Ders kapsamında öncelikle kent ve kültür kavramları ve aralarındaki ilişki anlatılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Genel bir kent kültürü bilgisine sahip olacaklar,
2. Kentlerin evrimi hakkında bilgi sahibi olacaklar,
3. Kentlerdeki farklı sosyal ve kültürel grupların kentsel mekâna etkilerini kıyaslayıp karşılaştırabilecekler,
4. Pek çok boyutuyla (sosyal, siyasi, tarihi, mimari vb.) günümüz kentlerini tartışabileceklerdir.


Dersin İçeriği

Kent ve kültür ilişkisinin tarihsel arka planı, günümüz kentlerinin dönüşüm ve değişiminde küreselleşmenin etkisi, marka kent oluşturma çabası, kültürel değerlerin korunması, sürdürülebilirlik kavramı, kamusal alanların önemi (meydanlar ve sokaklar), konut kültürünün kentlere mekansal ve sosyal yansımaları değerlendirilecektir. Öğrenci dönem sonunda kent ve kültür ilişkisini pek çok boyutuyla değerlendirebilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş Dersi: Ders izlencesinin açıklanması, süreç hakkında bilgi verilmesi. Öğrenci çalışma konularının belirlenmesi
2) Kent Kavramı / Kent Kültürü Çalışma konuları listesi
3) Kentlerin Dönüşümü
4) Sanayi Sonrası Kent
5) Küresel Kent
6) Kamusal Alan
7) Kamusal Alan - Ara Sınav
8) Pandemi ve Kent
9) Sürdürülebilirlik
10) Konut Kültürü
11) Öğrenci Sunumları
12) Öğrenci Sunumları
13) Öğrenci Sunumları Tüm öğrenci sunumlarının "itslearning"teki ilgili klasöre yüklenmesi
14) Dönem Değerlendirmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -
Diğer Kaynaklar: • Thorns, David C. (2004), "Kentlerin Dönüşümü: Kent Teorisi ve Kentsel Yaşam", Soyak Yayınları, İstanbul, Türkiye.
• Atanur, G. ve Yaman, M. (Editörler) (Eylül 2016), "Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu" Bildiri Kitabı, Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi-3, Bursa, Türkiye.
• Turgut Yıldız, H. ve Eyüce, A. (Derleyenler) (Aralık 2007), "Kent, Kültür ve Konut", IAPS-CSBE Network Kitap Serisi:7, Bahçeşehir Üniversitesi, Uğur Eğitim Pazarlama ve Yayıncılık A.Ş., İstanbul, Türkiye.
• Keyder, Ç. (Editör) (2006), "İstanbul: Küresel ile Yerel Arasında"Metis Yayınları, İstanbul, Türkiye.
• Bali, R. N. (2009), "Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a: Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar, Yeni Yaşamlar", İletişim Yayınları, İstanbul, Türkiye.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Sunum 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 2 24
Sunum / Seminer 1 30 30
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 102

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5