GEP0132 Trends in Classical MusicBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0132 Klasik Müzikte Akımlar Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Klasik Müziğin görsel ve dinleti ağırlıklı bir yöntem ile
anlatılması ve kazandırılması

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Evrensel müziği tanımaları, müzik terminolojisini anlamaları.Sanatın diğer kolları ile ilişkilerinin öğrenilmesi.

Dersin İçeriği

Antik Çağdan Viyana Klasiklerine kadar olan dönem ve
Müzik türlerinin tanımı.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Barok’tan Klasizime geçiş, Sonat formu cd
2) J. Haydn ve W. A. Mozart oda Müziği formu dvd
3) W. A. Mozart – L. V. Beethoven cd dvd
4) Romantik Devrin Genel Tanımı, F.Schubert Lied tanımı
5) Alman romantikler R. Schumann, J.Brahms cd
6) Fransız Romantikler C.Saint Saens, Cesar Frank, G.Bizet
7) Polonyalı Romantik F. Chopin, Polonez, Vals, Mazurka tanımı Notaların incelenmesi
8) Macar Romantik F. Lizst Rapsodi tanımı cd
9) Rus Romantikler P.İ Tchaykovsky, S.Rachmaninov
10) Nordik Romantikler E. Greig , J. Sibelius
11) İtalyan Operası G. Rossini, G. Puccini, G. Verdi cd , dvd
12) 19.YY sonu ve 20.YYın ilk yarısı muzik dünyası C.Debussy, M.Ravel, Carl Orff cd
13) Rusya’da S.Prokofiev, I. Stravinsky, D.Shostakovich, Borodin dvd
14) Türkiye’de Müzik ve Genel Tekrar cd
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Hocanın verdiği notlar
Diğer Kaynaklar: DVD, CD, Canlı Konserler

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 5
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 2 2
Sınıf Dışı Ders Çalışması 4 2 8
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 90

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5