GEP0123 Special Topics in TheatreBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0123 Tiyatroda Özel Başlıklar Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. SERKAN ÜSTÜNER
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. SERKAN ÜSTÜNER
Opsiyonel Program Bileşenleri: none
Dersin Amacı: Sahnelenemek üzere tasarlanmış bir senaryonun , okunması, analiz edilmesi, yorumlanması üzerine derinlenmesine metod araştırmaları ve incelemeleri dersin amacıdır. Edebi çözümlemelerde bulunarak metinleri derinlemesine anlamak ve algılyabilmek,sentezlemek ve bunun üzerine eleştirsel düşünme/yazmanın geliştirilmesi ve öğrenciye farklı bakış açılarının kazandırılması dersin amacıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenci;
1- Değişik ve yenilikçi tiyatro türlerini ve çağdaş tiyatro algısını tanır, kavrar ve değerlendirir.
2- Edebi metinleri değerlendirme, analiz etme, sentezleme ve yorumlama yeteneğini geliştirir, eleştirsel düşünme ve yazma kabileyeti kazanır.
3- Anafikir, konu, tema, olay örgüsü ve edebi karakter gibi temel tiyatro yazımı kavramlarını tanır, kavrar ve uygulmaya geçirir.
4- Seçilen oyunların, yazarlarını biografilerini, dönemlerini inceler, tarihsel, kültürel ve içeriksel bağlantılarını kurar, günümüzle karşılaştırır ve tartışır.
5- Bir edebi metni farklı bakış açılarıyla değerlendirmeyi öğrenir, değerlendirir ve tartışır.
6- Edebi metinleri evrensel kuramlarla bağdaştırır, yorum yapma , sentezleme ve yorumlama becerilerini geliştirir
7-Tiyatro sanatının işlevini, eğitim, eğlence ve aydınlanma( toplumsal gelişim) alanlarında , dramatik yapı ve tiyatral eleştiri yoluyla analiz eder , tartışır.

Dersin İçeriği

Tiyatro tarihinin farklı dönemlerde önce çıkmış, çarpıcı ve yenilikçi tiyatro akımları, Çağdaş Tiyatro hareketleri, yazarlar ve metinler ve bunların derinlemesine analizi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş Tiyatro , Senaryo nedir? Senaryo ve roman incelenmesi. - Çehov kısa oyunlar, küçük prens.
2) Tiyatronun İşlevi ve Tiyatro Terimleri Tartışma: Sanat/Tiyatro lüks müdür ihtiyaç mıdır?
3) Oyunlara eleştirsel bakış Tiyatro Eleştirileri okuma.
4) Metin/Oyun Analiz Metodları Avangard Tiyatro kısa oyunlar Peter Bürger ve Cristopher Inn
5) Edebi Tahlil Tür, Tarz, Anafikir, Fabel, Tema, Olay Örgüsü, dramatik yapı.
6) Oyun okuma ve tartışma Suskun Saat – Serkan Üstüner
7) Abüsrd Tiyatro Samuel Beckett, Eugune Ionesco
8) Dramaturjiye giriş Hülya Nutku’ “ Dramaturji Sahne Bilimi”
9) Oyun Okuma / Analiz ve Tartışma Grotowoski Metodu Thomas Richards- Grotowski Tekniği
10) Suratına (in yer face) Tiyatro ve İngiltere Royal Court: Anthony Neilson, Joe Penhall, Sarah Kane.
11) Oyun Okuma / Yorumla ve Münazara Sarah Kane – Havaya Uçurulmuş
12) Oyun Seyretme , Analiz etme ve Tartışma Philip Ridley, Martin McDonagh or Mark Ravenhill.
13) Münazara / Beyin Fırtınası Tiyatroda Şiddet Ders dönemi içinde seçilen bir oyun üzerine tartışma.
14) Oyun Analizi ve Tartışma / Eleştiri Yazma Seçilen çağdaş bir tiyatro oyunu izlenecektir.
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: References Grotowoski ve Fiziksel Eylem – Thomas Richards
Avant-Garde Tiyatro – Christopher İnn
Absürd Tiyatro – Martin Esslin
Aleks Sierz – Britanya’da Suratına Tiyatro

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 5
Uygulama 3 % 5
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 3 3 9
Sınıf Dışı Ders Çalışması 3 4 12
Proje 1 5 5
Ödevler 3 4 12
Ara Sınavlar 1 5 5
Final 1 8 8
Toplam İş Yükü 93

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5