GEP0122 Shakespeare and Contemporary PerformanceBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0122 Shakespeare ve Çağdaş Yorumları Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı Shakespeare’in belli eserlerini inceleyerek bu eserlerin geçmişten günümüze nasıl yorumlanıp sahnelendiğini anlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- Edebi bir metni analiz edebilmek.
2- Shakespeare’in eserlerini, kendi döneminin sosyo-kültürel ve politik ortamına göre değerlendirmek.
3- Shakespeare’in oyunlarının sahneye nasıl uyarlayabileceğine dair bakış açısı kazanmak.
4- İzlenen Shakespeare oyunlarının sahneye nasıl uyarlandığını tartışıp bunu eleştirel bir şekilde ifade edebilmek.
5- Oyunlar/Metinler arası paralellikleri saptayıp eserleri dönemin sanat akımlarıyla bağdaştırabilmek.

Dersin İçeriği

Shakespeare’in oyunlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse genel giriş Rönesans, reform gibi kavramlar...
2) 16. yüzyıl - İngiltere Tudor’lar, Kraliçe Elizabeth
3) Shakespeare’in hayatı ve eserlerine genel bir bakış
4) Shakespeare’in tragedyaları. Önemli tiradlar incenecektir.
5) Hamlet - Hamlet’in deliliği, siyaset ve ahlak Okuma - Hamlet
6) Hamlet Filmler’den kesitler Laurence Olivier’in 1948 versiyonu Kenneth Branagh’nın 1997
7) Shakespere’in soneleri Çeviri 130. ve 18. soneler
8) Tekrar
9) İzlenen oyunlardan birinden gelecek konuk konuşmacı
10) Shakespeare'in tragedyalarından biri (her dönem farklılık gösterebilir: Macbeth,Othello ya da Venedik Taciri) Okuma
11) Seçilmiş olan tragedyaya devam.
12) Shakespeare’in komedileri Görünenler ile gerçekler Bir Yaz Gecesi Rüyası Okuma - Bir Yaz Gecesi Rüyası
13) Bir Yaz Gecesi Rüyası devam...
14) Shakespeare’in soytarıları: Soytarıların bilgeliği
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Shakespeare'in seçilen 3 oyunu
Shakespeare yazar ve eserleri - Stanley Wells
Shakespeare in Production: Whose History? H.R. Coursen
The Shakespearean Stage 1574-1642 – Andrew Gurr
Articles – depending on the plays being discussed that semester
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 2 10
Ödevler 2 10
Ara Sınavlar 1 15
Final 1 15
Toplam İş Yükü 98

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5