GEP0122 Shakespeare and Contemporary PerformanceBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0122 Shakespeare ve Çağdaş Yorumları Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı Shakespeare’in belli eserlerini inceleyerek bu eserlerin geçmişten günümüze nasıl yorumlanıp sahnelendiğini anlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- Edebi bir metni analiz edebilmek.
2- Shakespeare’in eserlerini, kendi döneminin sosyo-kültürel ve politik ortamına göre değerlendirmek.
3- Shakespeare’in oyunlarının sahneye nasıl uyarlayabileceğine dair bakış açısı kazanmak.
4- İzlenen Shakespeare oyunlarının sahneye nasıl uyarlandığını tartışıp bunu eleştirel bir şekilde ifade edebilmek.
5- Oyunlar/Metinler arası paralellikleri saptayıp eserleri dönemin sanat akımlarıyla bağdaştırabilmek.

Dersin İçeriği

Shakespeare’in oyunlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse genel giriş Rönesans, reform gibi kavramlar...
2) 16. yüzyıl - İngiltere Tudor’lar, Kraliçe Elizabeth
3) Shakespeare’in hayatı ve eserlerine genel bir bakış
4) Shakespeare’in tragedyaları. Önemli tiradlar incenecektir.
5) Hamlet - Hamlet’in deliliği, siyaset ve ahlak Okuma - Hamlet
6) Hamlet Filmler’den kesitler Laurence Olivier’in 1948 versiyonu Kenneth Branagh’nın 1997
7) Shakespere’in soneleri Çeviri 130. ve 18. soneler
8) Tekrar
9) İzlenen oyunlardan birinden gelecek konuk konuşmacı
10) Shakespeare'in tragedyalarından biri (her dönem farklılık gösterebilir: Macbeth,Othello ya da Venedik Taciri) Okuma
11) Seçilmiş olan tragedyaya devam.
12) Shakespeare’in komedileri Görünenler ile gerçekler Bir Yaz Gecesi Rüyası Okuma - Bir Yaz Gecesi Rüyası
13) Bir Yaz Gecesi Rüyası devam...
14) Shakespeare’in soytarıları: Soytarıların bilgeliği
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Shakespeare'in seçilen 3 oyunu
Shakespeare yazar ve eserleri - Stanley Wells
Shakespeare in Production: Whose History? H.R. Coursen
The Shakespearean Stage 1574-1642 – Andrew Gurr
Articles – depending on the plays being discussed that semester
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 2 10
Ödevler 2 10
Ara Sınavlar 1 15
Final 1 15
Toplam İş Yükü 98

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.