GEP0113 European ArtBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0113 Avrupa Sanatı Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. LEWIS KEIR JOHNSON
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Ders, disiplinlerarası bir kapsam ile, Avrupa'da ortaçağdan günümüze farklı kronolojik ve coğrafi ortamlardaki kültürel değişim ve yönlenimlerin sanat aracılığıyla anlamayı sağlar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
• Ortaçağdan günümüze sanatın üretimi öğrencilere tanıtılarak bir sanat eserine bakma biçimlerini geliştirmek,
• evrensel ve kültürler arası boyutta sanat hakkında görsel bir duyarlılık oluşturmak,
• sanat akımlarını, sanatçıları ve eserlerini örneklendirmek ve bunu kültürel, siyasi gelişmelerle iliskilendirmek,
• temel sanat terminolojisini ve estetik kavramlarını tanımlamak ve kullanmak,
• sanatla ilgili düşüncelerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve yorumlayabilmek
• bir sanat eserinin kompozisyon, konu ve anlatımını analiz etmek ve hakkında yorum yapmak,

Dersin İçeriği

Marilyn Stokstad, Art History: A View of the West, Volume 1, (based on Stokstad 3rd edition). Prentice Hall, 2008. ISBN 0131566105.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) THE WORLD OF LATE ANTIQUITY Reading: Stokstad, Chapter 7: “Early Christian, Jewish and Byzantine Art,” to page 254. On-line sources: Selections from the Bible
2) BYZANTIUM AND ISLAM Byzantine icons Byzantium and Europe Stokstad, Chapter 8: “Islamic Art” On-line sources: Selections from the Qur’an, and from medieval geographers.
3) ARTS OF THE ISLAMIC WORLD. Mosque and palace. Luxury arts in the Islamic world. Celtic and Germanic arts of Northern Europe Stokstad, Chapter 9: “Early Medieval Art in Europe” On-line sources: Short selections from Beowulf
4) EARLY MEDIEVAL WEST Sutton Hoo ship burial
5) GOTHIC ART AND ARCHITECTURE The Gothic cathedral Gothic sculpture and decorative arts The Fourteenth Century in Europe Stokstad, Chapter 11: “Gothic Art of the Twefth and Thirteenth Centuries” and Chapter 12, “Fourteenth Century Art in Europe.”
6) Selection of Isms in European art
7) From Gothic to Renaissance: The Fourteenth Century in Italy Chapter 20, “Piety, Passion, and Politics: Fifteenth-Century Art in Northern Europe and Spain
8) Beauty, Science, and Spirit in Italian Art: The High Renaissance and Mannerism” Chapter 22
9) Humanism and the Allure of Antiquity: Fifteenth Century Italian Art” Chapter 21
10) Of Popes, Peasants, Monarchs, and Merchants: Baroque and Rococo Art Chapter 24
11) Neoclassicism and the Industrial Revolution Chapter 25
12) Modernism, modernity, and modern art. Paul Wood, “Introduction: The Avant-Garde and Modernism,” in The Challenge of the Avant-Garde, ed. Paul Wood (New Haven: Yale University Press, 1999): 7-31.
13) Sculpture and Photography: From Academy to Arcades Potts, The Sculptural Imagination
14) Genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: H.Wölfflin ,Sanat Tarihinin Temel Kavramları,İstanbul,1985
E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, Istanbul, 1988
Marilyn Stokstad, Art History: A View of the West, Volume 1, (based on Stokstad 3rd edition). Prentice Hall, 2008.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Küçük Sınavlar 5 % 10
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 35
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 3 3
Proje 1 10 10
Küçük Sınavlar 5 2 10
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 95

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5