GEP0113 European ArtBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0113 Avrupa Sanatı Güz 3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. LEWIS KEIR JOHNSON
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Ders, disiplinlerarası bir kapsam ile, Avrupa'da ortaçağdan günümüze farklı kronolojik ve coğrafi ortamlardaki kültürel değişim ve yönlenimlerin sanat aracılığıyla anlamayı sağlar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
• Ortaçağdan günümüze sanatın üretimi öğrencilere tanıtılarak bir sanat eserine bakma biçimlerini geliştirmek,
• evrensel ve kültürler arası boyutta sanat hakkında görsel bir duyarlılık oluşturmak,
• sanat akımlarını, sanatçıları ve eserlerini örneklendirmek ve bunu kültürel, siyasi gelişmelerle iliskilendirmek,
• temel sanat terminolojisini ve estetik kavramlarını tanımlamak ve kullanmak,
• sanatla ilgili düşüncelerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve yorumlayabilmek
• bir sanat eserinin kompozisyon, konu ve anlatımını analiz etmek ve hakkında yorum yapmak,

Dersin İçeriği

Marilyn Stokstad, Art History: A View of the West, Volume 1, (based on Stokstad 3rd edition). Prentice Hall, 2008. ISBN 0131566105.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) THE WORLD OF LATE ANTIQUITY Reading: Stokstad, Chapter 7: “Early Christian, Jewish and Byzantine Art,” to page 254. On-line sources: Selections from the Bible
2) BYZANTIUM AND ISLAM Byzantine icons Byzantium and Europe Stokstad, Chapter 8: “Islamic Art” On-line sources: Selections from the Qur’an, and from medieval geographers.
3) ARTS OF THE ISLAMIC WORLD. Mosque and palace. Luxury arts in the Islamic world. Celtic and Germanic arts of Northern Europe Stokstad, Chapter 9: “Early Medieval Art in Europe” On-line sources: Short selections from Beowulf
4) EARLY MEDIEVAL WEST Sutton Hoo ship burial
5) GOTHIC ART AND ARCHITECTURE The Gothic cathedral Gothic sculpture and decorative arts The Fourteenth Century in Europe Stokstad, Chapter 11: “Gothic Art of the Twefth and Thirteenth Centuries” and Chapter 12, “Fourteenth Century Art in Europe.”
6) Selection of Isms in European art
7) From Gothic to Renaissance: The Fourteenth Century in Italy Chapter 20, “Piety, Passion, and Politics: Fifteenth-Century Art in Northern Europe and Spain
8) Beauty, Science, and Spirit in Italian Art: The High Renaissance and Mannerism” Chapter 22
9) Humanism and the Allure of Antiquity: Fifteenth Century Italian Art” Chapter 21
10) Of Popes, Peasants, Monarchs, and Merchants: Baroque and Rococo Art Chapter 24
11) Neoclassicism and the Industrial Revolution Chapter 25
12) Modernism, modernity, and modern art. Paul Wood, “Introduction: The Avant-Garde and Modernism,” in The Challenge of the Avant-Garde, ed. Paul Wood (New Haven: Yale University Press, 1999): 7-31.
13) Sculpture and Photography: From Academy to Arcades Potts, The Sculptural Imagination
14) Genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: H.Wölfflin ,Sanat Tarihinin Temel Kavramları,İstanbul,1985
E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, Istanbul, 1988
Marilyn Stokstad, Art History: A View of the West, Volume 1, (based on Stokstad 3rd edition). Prentice Hall, 2008.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Küçük Sınavlar 5 % 10
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 35
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 3 3
Proje 1 10 10
Küçük Sınavlar 5 2 10
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 95

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.