COP0303 TMI Project Your Life AheadBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP0303 TMI-Geleceğini Önceden Planla Güz
Bahar
3 0 3 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin, profesyonel iş yaşamının gerektirdiği kazanımları edinmiş, kendinden beklenenlere yoğunlaşan, güçlü ve gelişime açık yönlerini fark eden ve bunun için kişisel aksiyon oluşturabilen, profesyonel hayatı için proje planı yapıp uygulayabilen kişiler olmasına katkıda bulunacaktır. Ders sonunda öğrenciler, iş ve özel hayatta kullanabileceği kilit bilgi ve becerilere sahip olacak, bunları yeni ve etkili alışkanlıklara dönüştürmek için yüksek motivasyon ve uygulama cesareti edinecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Bilgiyi tanımlar ve problem çözmek için kullanır.
-Güçlü ve gelişime açık yönlerinin farkına varır.
-Gelişime açık yönlerini tamamlamak için planlama yapar ve uygular.
-İş ve özel hayatında kullanabileceği yeni ve etkili alışkanlıkları içselleştirir.
-İş yaşamının gerektirdiği kazanımları tanımlar ve bu kazanımları kendine uyarlar.

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencilerin, profesyonel iş yaşamının gerektirdiği kazanımları edinmelerini sağlar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Stratejik Planlama ve Düşünme TMI Ders Notları
2) Hedef Belirleme TMI Ders Notları
3) Önceliklendirme TMI Ders Notları
4) Planlama ve Zaman Çalıcılarla Başa Çıkma TMI Ders Notları
5) Analitik Düşünme ve Problem Çözme TMI Ders Notları
6) Yönetsel Tavır Geliştirme TMI Ders Notları
7) İş ve Özel Hayatta Özgüvenli İletişim TMI Ders Notları
8) Etkili Sunum Teknikleri TMI Ders Notları
9) Proje Yönetimi TMI Ders Notları
10) Mülakat Teknikleri TMI Ders Notları
11) Stresle Başa Çıkma TMI Ders Notları
12) Kişisel Organizasyon TMI Ders Notları
13) Kişisel Liderlik – Kişisel Marka Olabilmek TMI Ders Notları
14) Sunuş Tekniği TMI Ders Notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: TMI Ders Notları
Diğer Kaynaklar: TMI course Notes

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 8 8
Ödevler 1 8 8
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 93

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5