COP0302 Dale Carnegie Strictly Business: Dale Carnegie CourseBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP0302 Dale Carnigie ile Etkili İletişim Becerileri Güz
Bahar
3 0 3 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrenciler iş hayatı sırasında özgüven, iletişim, topluluk önünde konuşma, insan ilişkileri, pozitif tutum, stres yönetimi ve kişisel liderlik alanlarında kendilerini geliştirebilecek ve bu alanların gerektirdiği becerileri kazanabilecekler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Kaynakları etkin olarak kullanır.
-Ulaştığı bilgiyi tanımlar ve sentezler.
-Sunum tekniklerini tanır, topluluk önünde sunum yaparken bu teknikleri kullanır.
-İş ve insan ilişkilerini geliştirebilmek için gözlem yapar.
-İnsan ilişkileriyle ilgili edindiği bilgileri günlük yaşamında uygular.

Dersin İçeriği

Kariyer odaklı kişisel gelişim ve iletişim metodları öğretilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Hafıza İlişkilendirme Tekniği Dale Carnegie Training Ders Notları
2) Vizyon Yazma – Gelişim Döngüsü – İş İlişkilerinde Uyum Sağlama Dale Carnegie Training Ders Notları
3) İsim Hatırlama Tekniği (pegging) – İlişkileri Derinleştirmek Dale Carnegie Training Ders Notları
4) Yaşamda İz Bırakan Olaylar Sunum – İnteraktif İletişim - Dinleme Dale Carnegie Training Ders Notları
5) İçgörü (değerler) Dale Carnegie Training Ders Notları
6) Etkili Sunumlar Nasıl Olmalı? Dale Carnegie Training Ders Notları
7) Güvenirliği Artırmak – Karmaşık Bilginin Sunumu – Görsellerin Hazırlığı Dale Carnegie Training Ders Notları
8) Gönüllü İşbirliği Sağlamak Dale Carnegie Training Ders Notları
9) Günümüz İş Dünyası Gerçeği Dale Carnegie Training Ders Notları
10) Zaman Yönetimi Dale Carnegie Training Ders Notları
11) Takdir – Geribildirim Verme ve Alma Dale Carnegie Training Ders Notları
12) Vizyon Üzerinde Çalışma Dale Carnegie Training Ders Notları
13) Esneklik Dale Carnegie Training Ders Notları
14) İkna Etme Sanatı Dale Carnegie Training Ders Notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dale Carnegie Training Ders Notları

Diğer Kaynaklar: Dale Carnegie Training Course Notes

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 10
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 10 10
Ödevler 1 10 10
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5