SOC4056 Sociological Analysis in Turkish LiteratureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC4056 Türk Edebiyatında Sosyolojik Analizler Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. AYŞE NİLÜFER NARLI
Opsiyonel Program Bileşenleri: "."
Dersin Amacı: Bu derste önce dünya edebiyatı sonra ülkemiz edebiyatı konu alınarak işlendiğinde öğrencilerin, toplumlarda önemli gelişmelere neden olan sosyolojik değişimlerin neden-sonuç ilişkilerini kurmalarına yardımcı olacak ve onları sorgulamaya, analitik düşünmeye, sonra da sentezlemeye yöneltecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıda sıralananları gerçekleştirmeye muktedir olacaklar:

Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıda sıralananları gerçekleştirmeye muktedir olacaklar:
1)Öğrencilerin, edebi eserler üstünden toplumlarda önemli gelişmelere neden olan sosyolojik değişimleri neden-sonuç ilişkilerini kurmaları,
2)analitik düşünme yöntemlerini öğrenmeleri,
3)Tanzimattan başlayarak türk edebiyatını karşılaştırmalı olarak incelemek
4)Sosyal ilişkileri sebep sonuç ilişkileri sosyolojik yapılar ile ilncelemek
5)Sözlü edebiyatı içerik-möesaj metodu ile incelemek
6)Edebiyat eserlerindeki sosyolojik olayların cevaplarının gerçek hayata indirgemek
7)Bu sonuçları gerçek hayatta uyarlamak

Dersin İçeriği

Seçilmiş edebi eserlerin sosyolojik açıdan incelenmeleri bu eserlerde yer alan toplumsal sorunların neden-sonuç ilişkilerinin çözümlenmesi ve bu çözümlemelerden hareketle gerçek yaşamdaki karşılıklarının bulunması dersin temel içeriğini oluşturmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Turk Edebiyati'nda sosyolojik boyut: Tanim, amac, icerik ve metod ESCARPİT, Robert, (1968), Edebiyat Sosyolojisi, (çev: Ali Türkay Yazıcı), İstanbul, Remzi Kitabevi.
2) Turk Mitik Anlatilarinin Icerdigi sosyolojik verilere genel bakis Mesaj Index, Muhsine Helimoğlu Yavuz
3) Turk Halk Anlatilarinin icerdigi sosyolojik veriler Diyarbakır Efsaneleri-Motif Index, Muhsine Helimoğlu Yavuz
4) Turk Masallarinin icerdigi soslyolojik veriler ve bunlarin diger ulus masallari ile karsilastirilmasi Dede Korkut Destanları
5) Taninmis Turk Sozlu Anlatilarinin sosyolojik iletiler acisindan karsilastirmali olarak cozumleme yontemleri Masallar ve Eğitimsel İşlevleri-Mesaj Index, Muhsine Helimoğlu Yavuz
6) Anlatilarin 'Mesaj-Indexi' ve cozumleme ornekleri Mesaj Index, Muhsine Helimoğlu Yavuz
7) Turk Edebiyati'nin klasik romanlarinda yer alan sosyolojik verilere genel bakis Mesaj Index, Muhsine Helimoğlu Yavuz
8) Konu tekrarı ve ara sınav Konu tekrarı
9) Turk Tanzimat Edebiyati'nda yer alan "Araba Sevdasi" romaninin Turk yasam tarzi, dilde ozenti, degeryargilarinda yozlasma acilarindan icerdigi sosyolojik degisimler ve bunlarin toplumda yarattigi sancilar acisindan incelenmesi Ödev teslimi I Araba Sevdası-Recaizade Mahmut Ekrem Ödev teslimi I
10) Servet-I Funun Edebiyati'nda yer alan "Kirik Hayatlar" romanindaki temel sosyolojik sorunlar Ödev teslimi II Ödev teslimi II
11) Cumhuriyet donemi Turk Edebiyati'nda yer alan "Kiralik Konak" romanin, Turk aile yapisindaki kusak catismalari acisindan incelenmesi Kiralık Konak- Yakup Kadri Karaosmanoğlu
12) "Fatih-Harbiye" romaninin dogu-bati yasam tarzinin bireyde ve toplumda yarattigi catismalar acisindan incelenmesi Fatih Harbiye- Peyami Safa
13) "Yesil-Gece" romaninin sosyo-politik cozumlemesi Sunumlar I Yeşil Gece- Reşat Nuri Güntekin Sunumlar I (10 dakika)
14) "Sinekli Bakkal" romaninin dogu-bati sentezindeki uzlasma acisindan onemi Sunumlar II Sunumlar II (10 minutes)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -Masallar ve Eğitimsel İşlevleri-Mesaj Index, Muhsine Helimoğlu Yavuz, 4. Baskı Cumhuriyet Kitapları Yayınları, İst. 2009


-Diyarbakır Efsaneleri-Motif Index, Muhsine Helimoğlu Yavuz, 4. Baskı Cumhuriyet Kitapları Yayınları, İst. 2007
Diğer Kaynaklar: -“Mit-Din-Gelenek Aynasında Kadın”, Muhsine Helimoğlu Yavuz, Folklor-Edebiyat C.10, S. 37
-Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz, Ank. 1976
-Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Gürsel Aytaç, Ank. 1997

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 10
Sunum 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Sunum / Seminer 2 10 20
Ödevler 2 10 20
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 128

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.