SOC3056 Sociology of CrimeBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC3056 Suç Sosyolojisi Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. MİNE ÖZAŞÇILAR
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. MİNE ÖZAŞÇILAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: "."
Dersin Amacı: Ders, suçun sosyal bir kavram oluşunun süreçlerine odaklanarak radikal sosyolojiyi benimsemiş, bunu yaparken de adli yarglama süreci il ilgili bilinen bütn varsayımlara karşı gelmektedir. Hukukun oluşumu, polis hizmetleri, mahkemelerin görevleri ve rehabilitasyn süreçlerine odaklanmakta ve sosyal teorinin uygulamasına giriş sağlamaktadır. Dersin sonunda öğrenciler suçun nasıl bir sosyal yaratım süreci olduğunu ve sosyal teor ile bağlantılı suç polikalarını ve ceza sistemini analiz edebilecekler. Ders ennsaında, Batı ülkeleri ile karşılaştırma sağlmak amacıyla Türkiye ile ilgili olaylar ele alınacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda sıralananları gerçekleştirmeye muktedir olacaklar:
1)Suç ve kriminoloji kavramlarını tanımlayabilecek,
2)Krimioloji ve sosyoloji arasındaki ilişkiyi algılayabilecek,
3)Suç ve suçluluğun ölçümünü kavrayabilecek,
4)Suçun gürünüm biçimlerini anlayabilecek,
5)Klasik ve Neo-klasik okulun suç ve suçluluk üzerine açıklamalarını anlayabilecek,
6)Suçun biyolojik temellerini analiz edebilecek
7)Suçlu davranışın psikolojik ve psikiyatrik temelerini anlayabilecek,
8)Suçlulukta sosyal gelişim ve sosyal süreçlerin önemini kavrayabilecek,
9)Sosyal çatışma kuramının suçluluk üzerine açıklamalarını analiz edebilecek,
10) Şahsa yönelik suçları anlayabilecek,
11)Sosyal politika ve suçlu davranışa müdahale arasındaki ilişkiyi analiz edebilecek,
12) Sosyolojik perspektiften suç önleme politikalarını analiz edebilecek,

Dersin İçeriği

Ders, suçun sosyal bir kavram oluşunun süreçlerine odaklanarak radikal sosyolojiyi benimsemiş, bunu yaparken de adli yarglama süreci il ilgili bilinen bütn varsayımlara karşı gelmektedir. Hukukun oluşumu, polis hizmetleri, mahkemelerin görevleri ve rehabilitasyn süreçlerine odaklanmakta ve sosyal teorinin uygulamasına giriş sağlamaktadır. Dersin sonunda öğrenciler suçun nasıl bir sosyal yaratım süreci olduğunu ve sosyal teor ile bağlantılı suç polikalarını ve ceza sistemini analiz edebilecekler. Ders ennsaında, Batı ülkeleri ile karşılaştırma sağlmak amacıyla Türkiye ile ilgili olaylar ele alınacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kriminoloji nedir ? Schmalleger, Frank (2006). Criminology Today, An Integrative Introduction, Pearson, Prentice Hall.
2) Kriminoloji ve sosyolojik perspektif Steven Barkan (2009). Criminology, A Sociological Understanding, ,Pearson, Prentice Hall.
3) Suç ve suçlu davranışı ölçme Resmi suç istatistikleri ve etkili kullanımları John Tierney(2005). Criminology, Theory and context, Longman, Pearson.
4) Kriminal davranışın ölçümü ve görünümü Kriminal davranışın sosyal görünümleri Steven Barkan (2009). Criminology, A Sociological Understanding, ,Pearson, Prentice Hall.
5) Suçun görünümleri – Temel suç biçimleri Schmalleger, Frank (2006). Criminology Today, An Integrative Introduction, Pearson, Prentice Hall.
6) 1. ARA SINAV
7) Suçun biyolojik temelleri Kriminal davranışın biyolojik temelleri var mıdır ? Schmalleger, Frank (2006). Criminology Today, An Integrative Introduction, Pearson, Prentice Hall.
7) Suçu Açıklayan teoriler Klasik ve Neo-klasik düşünce Schmalleger, Frank (2006). Criminology Today, An Integrative Introduction, Pearson, Prentice Hall.
8) Suçun Psikolojik ve Psikiyatrik temelleri Schmalleger, Frank (2006). Criminology Today, An Integrative Introduction, Pearson, Prentice Hall.
9) Sosyolojik teoriler : Sosyal yapı Schmalleger, Frank (2006). Criminology Today, An Integrative Introduction, Pearson, Prentice Hall.
10) Sosyolojik teoriler:Sosyal süreçler ve sosyal gelişim Schmalleger, Frank (2006). Criminology Today, An Integrative Introduction, Pearson, Prentice Hall.
11) Sosyolojik teoriler: Sosyal çatışma Schmalleger, Frank (2006). Criminology Today, An Integrative Introduction, Pearson, Prentice Hall
12) 2. ARA SINAV
13) Suçlu davranış biçimleri Şahsa yönelik suçlar Schmalleger, Frank (2006). Criminology Today, An Integrative Introduction, Pearson, Prentice Hall.
14) Mala yinelik suçlar Schmalleger, Frank (2006). Criminology Today, An Integrative Introduction, Pearson, Prentice Hall.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: “Criminology Today: An integrative Introduction”, Frank Schmalleger, Pearson, Prentice Hall, 2006.
“Criminology, A Sociological Understanding”, Steven Barkan, Pearson, Prentice Hall, 2009.
“Criminology: Theory and Context”, John Tierney, Longman, 2006
Diğer Kaynaklar: Additional readings will be provided
Ek okumalar sağlanacaktır

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Sunum 1 % 20
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 2 % 20
Final 1 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Sunum / Seminer 1 10 10
Ara Sınavlar 2 4 8
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 132

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.