SOC3006 Qualitative Methods in SociologyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC3006 Sosyolojide Nitel Metodlar Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. AYŞE NİLÜFER NARLI
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. ULAŞ SUNATA ÖZDEMİR
Prof. Dr. AYŞE NİLÜFER NARLI
Prof. Dr. İPEK ALTINBAŞAK FARİNA
Opsiyonel Program Bileşenleri: "."
Dersin Amacı: Sosyolojide nitel metotları öğrenmenin en iyi yolu onları uygulamaktır. Bu yüzden, bu dersin önemli bir kısmı nitel araştırma yapmak ve araştırma konuları ve soruları hakkında konuşmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Sosyal bilimler metodolojisini hatırlamak
2) Sosyal araştırmalarda etik ve siyasi konuları savunmak
3) Nitel veri toplama tekniklerini tartışmak
4) Nitel veri toplama tekniklerini uygulamak
5) Nitel araştırma dizaynı inşa etmek
6) Nitel verileri yazılım olmadan analiz etmek
7) Nitel verileri en az bir programla bilgisayar-destekli analiz etmek

Dersin İçeriği

Bu ders sosyolojideki alternative metodolojik yaklaşımları da içerecek şekilde nitel araştırma metotları pratikleri ve problemleri hakkındaki temel konulara giriş niteliğinde dizayn edilmiştir. Bu derste positivist olmayan metodolojik yaklaşımlar ve analizleri hakkında konuşacağız. Ayrıca sosyal araştırmalarda etik ve politik konuları değerlendireceğiz. Katılımcı gözlem, alan araştırma teknikleri, tarihsel karşılaştırmalı analiz, odak grup, mülakat teknikleri, içerik analizleri, sözlü tarih analizi dersin ana konu başlıkları olacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Metodolojinin Manaları- Derse Giriş: Ders programının üstünden gitmek
2) Metodolojinin Manaları- Sosyal Bilimler Metodolojisini Anımsamak
3) Metodolojinin Manaları- Sosyal Bilimler Metodolojisini Anımsamak (devam)
4) Sosyal Araştırmada Etik ve Politik Konular
5) Survey-Olmayan Veri Toplama Teknikleri-Döküman Çalışması ve Deney Araştırması
6) Survey-Olmayan Veri Toplama Teknikleri- FILM&FILM ELEŞTİRİ: “Das Experiment” “Deney”
7) Nitel Araştırma Dizaynı
8) Nitel Araştırma Dizaynı: Alan Araştırması
9) Nitel Araştırma Dizaynı: Mülakat Çalışması
10) Nitel Veriyi Analiz etmek
11) Nitel Veriyi Analiz etmek: Tarihsel ve Karşılaştırma Araştırma ile Sözlü Tarih Teknikleri
12) Nitel Veriyi Analiz etmek: Kodlama, Sıralama ve Analiz için MaxQDA veya Atlas.ti gibi bilgisayar programların kullanımı ile ilgili atölye çalışması
13) Nitel Veriyi Analiz etmek: Atölye çalışmasına devam
14) Sosyologlar için Yazma ve Son Tartışmalar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Course reader will be given weekly
Diğer Kaynaklar: Atlas.ti. Atlas.ti v.5.0 User’s guide and reference. 2004.
Bailey, Kenneth D.. Methods of Social Research. New York: Free Press; London: Collier Macmillan, 1987.
Boeije, Hennie. Analysis in Qualitative Research. London: SAGE, 2010.
Ely, Margot. Ed. Doing Qualitative Research: Circles within Circles. London, NY: Falmer Press, 1991.
Heaton, Janet. Reworking Qualitative Data. London: SAGE, 2004.
Laine, Marlene de. Fieldwork, Participation and Practice. London: SAGE, 2000.
May, Tim. Ed. Qualitative Research in Action. London: SAGE, 2002.
Neuman, Lawrence W.. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Allyn and Bacon, 1991.
Silverman, David. Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction. London: SAGE, 2007.
Warren, Carol A.B., and Tracy X. Karner. Discovering Qualitative Methods: Field Research, Interviews, and Analysis. Oxford University Press, 2005.
Weisss, Robert Stuart. Learning from Strangers: The Art and Method of Qualitative Interview Studies. NY: Free Press, 1995.
http://www.qualitative-research.net

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 12 % 7
Laboratuar 2 % 3
Arazi Çalışması 3 % 30
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 10
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 2 3 6
Arazi Çalışması 3 10 30
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Sunum / Seminer 1 3 3
Ödevler 2 5 10
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 137

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.