SOC3005 Sociology of Gender and FamilyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC3005 Aile ve Sosyal Cinsiyet Sosyolojisi Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. AYŞE NİLÜFER NARLI
Opsiyonel Program Bileşenleri: "."
Dersin Amacı: Ders çağdaş toplumlarda sosyal cinsiyet, aynı zamanda aile düzenlemeleri ve pratiklerilerini analiz etmek için çeşitli sosyolojik yaklaşımı uygular. Ayrıca, aile ve diğer kurumlar arasındaki ilişkileri sosyal cinsiyet perspektifinden analiz eder. Öğrencilerin, karmaşık bir kurum olan aile kurumunu anlamak için kendi aile deneyimleri ve dünyadaki aileleri karşılaştırmalı olarak inceleyerek anlamalarını hedefler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıda sıralananları gerçekleştirmeye muktedir olacaklar:

(1)Sosyal cinsiyet ve aile konularını irdeleyen sosyolojik yaklaşımları tanımlamak
(2)Küresel alanda sosyal bir kurum olan aileyi değerlendirmek
(3) Aileye ait konuları, cinsiyet rolleri ve onların aile içindeki beklentileri üzerine yoğunlaşarak, toplumsal cinsiyet perspektifinden incelemek.
(4) Kültürler arası aileleri analiz etmek ve karşılaştırmak.
(5) Kültürler arasında cinsellik, flört ve evlilik normlarını incelemek ve karşılaştırmak..
(6)Aile yapısı ve günlük yasam üzerinde ekonomik olayların ve sosyal sınıfların etkisini anlamak.
(7) Aile ağacı yapma becerisi sergilemek
(8)Öğrencilerin aile bireyleri ile yapacakları görüşmeler üzerinden, kendi aile kültürü ve tarihini öğrenmek ve biyografik araştırma ödevi yazmak.

Dersin İçeriği

Bu disiplinlerarasi derste cinsiyetin önemli bir analiz kategorisi olduğu cesitli ailel yapilarini ele alacagiz. Konular cinsiyet kimliğinin olusturlmasi, cinsellik ve cinsiyet ilişkilerinin geçmiş ve simdiki sosyal ve kültürel kurumlar ve aile arasindaki ilsikilerini kapsamaktadır. Dersin sonuna doğru, aileleri arasindaki sosyal, kültürel ve tariksel cesitliligin anlasilmasi geliştirilecek, güncel ailevi konulari analiz edecek sosyal teori konseptleri kullanılacak, ve onlarin soyal ve politik etkileri tartisilabilir hale gelinecek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giris Ders planının sunumu ve beklentiler üzerine konuşma/tartışma
2) Aile nedir? Kısa biyografi yazma, aile hakkındaki genel fikirlerimizi ve önyargılarımızı tartışma
3) Gecmiste ve gunumuzde aileler Okuma 1: Ailenin teorik önemi Okuma 2:Aile ve kişisel yaşamda küresel devrim
4) Kamusal tartismalar ve ozel hayatlar Okuma 5: Anne savaşları Okuma 6:Aile tartışmalarının azalması
5) Cinsiyet rollerinin degisimi Okuma 7:Buzdan çatlaklar Okuma 8:B planına geri dönme
6) Cinsiyet ve toplum Okuma 9:Cinsel devrim Okuma 10:İlişki kurma ve buluşma
7) Vize sınavı Vize sınavı
8) Flort ve evlilik Diverse families ödevinin teslimi Kültürler arası evlilikler üzerine tartışma ve karşılaştırma
9) Bosanma ve yeniden evlenme Proje ödevi tartışması Farklı ülkelerden boşanma istatistiklerini inceleme Okuma 18:Modern Amerikan üvey-aileler Projenin temel fikirleri ve metodoloji konuları hazırlığı yapma
10) Ebeveynlik Okuma 19:Yeni aileler Okuma 20:Sağlıklı babalar ve sağlıklı çocuklar
11) Cocukluk ve genclik Okuma 21:Duyarlılığın ötesinde Okuma 24:Birleştiren bağlar
12) Is ve aile hayati Okuma 25:İkinci değişim
13) Aile ve ekonomi Okuma 28: Hiç uyumayan ekonomi Okuma 30:Orta sınıf anne ve babalar neden ayrılıyor
14) Buyuk ailelerle yasamak Dünyadaki geniş aileler üzerine tartışma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Course reader
Diğer Kaynaklar: Available at the bookstore /Kitapcilarda bulunabilir

Arlene S. Skolnick & Jerome H. Skolnick, Family in Transition (Pearson, 2011) - 16th edition.
ALSO
Families across Cultures (PDF file)
Doing Better for Families (PDF file)
Additional materials, articles, films will be make available during the semester. / Ilave makale ve filmlere donem boyunca erişilebilir.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 15
Projeler 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Proje 1 30 30
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 118

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.