SOC2053 Sociology of Art & CultureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC2053 Sanat ve Kültür Sosyolojisi Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. AYŞE NİLÜFER NARLI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Galeri ve müzelere ziyaretler (ekstra puan kazandırır)
Dersin Amacı: Öğrenciler, sanat sosyolojisindeki başlıca yaklaşımları ve teorisyenleri tanıyacak, estetik ve yorumsal analizde temel kavramları öğrenecek, çeşitli sanat biçimlerine karşı kendi anlayışlarını ve tutumlarını inceleyecek ve kültürel süreçlerde kendilerini yönlendirmek için daha fazla eleştirel beceriler geliştireceklerdir. Bu şekilde toplumun işleyişini anlamalarına yardımcı olacak eleştirel bakış açısını yakalayacaklardır. Bu ders, Sosyoloji klasikleri Frankfurt Okulu tarafından başlatılan ve Pierre Bourdieu tarafından rafine edilen sanat ve kültür sosyolojisini birleştirir. Görsel sanatlar, tiyatro, sinema ve edebiyat da dahil olmak üzere sanat eserlerinin yaratılmasının sosyal ve ekonomik arka planını belirleyen ve analiz eden bir disiplin sınırında yer alan bir settir. Öğrenciler, bir dizi sanatsal yaratıcılığı, dijital kültür ve sanat arayışlarını ve uygulamalarını şekillendiren temel sosyal, ekonomik ve kültürel dinamikler hakkında uzmanlık bilgisi geliştirirken aynı zamanda hem sosyoloji hem de antropoloji içindeki güncel tartışmalar hakkında geniş ve genel bir bilgi edineceklerdir. 'Kitle', 'popüler' ve 'entelektüel' kültürel formların ve eserlerin üretimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgili oldukları için geniş bir sosyal süreç ve dinamikler yelpazesini tartışacağız ve bunların hangi tarzlar aracılığıyla eleştirel olarak düşünüldüğü hakkında eleştirel bir şekilde düşüneceğiz. .Sokak sanatını ve tarihini, yerini ve çeşitli ülkelerdeki yaratıcılarını tartışmakta derste zaman ayrılacak konulardandır. Kurs içerisinde farklı konular iç içe geçmektedir. İlk olarak, sanat sosyolojisindeki başlıca teorik yaklaşımları tartışacağız. İkinci olarak, Batı modernitesinde ve Türkiye'de görsel sanatlar ve toplumu birbirine bağlayan karmaşık kültürel süreçleri tartışacağız. Böyle bir çabada, sanatsal ifadelerin sanatçılar, izleyicileri (sanat eleştirmenleri, küratörler, medya vb.), ekonomik ve kültürel çevreleri arasında devam eden 'toplumsal inşa' süreçlerinin bir sonucu olduğu varsayımını benimsemenin yanı sıra tarihsel ve sosyal bağlamları, farklı kültürel bağlamları ve kendilerinin sanatsal fenomenleri ne ölçüde 'biçimlendirdikleri' konuşmuş olacağız. Ayrıca, ders öğrencilere Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Afrika'daki milliyetçi, sosyalist ve toplumsal hareket söylemlerinde ve pratiklerinde sanat ve popüler kültürün nasıl kullanıldığını ve kötüye kullanıldığını öğretecektir. Sanatsal ürünlerde yer alan karmaşık kodları keşfetmek için göstergebilimsel analiz de ders kapsamında öğrencilere öğretilecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste başarılı olan öğrenciler aşağıda sıralananları yapmaya muktedir olacaklar:
(1) Belirli Batılı sanatsal yaratıcılık fenomenleri ve bunların kullanımları ve alımları hakkındaki sosyolojik söylemleri anlamak
(2) Sanatın çeşitli sosyal ve insani gelişme ile ilgili işlevlerini anlamak
(3) Sanat ve kültür arasındaki ilişkiyi incelemek
(4) Yaratım ve sanat üretim sürecindeki sosyal ve politik bağlamı ve katılımcıları ayırt etmek
(5) Sınıf, yaş, cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim ve diğer göstergeler açısından sanat nesnelerinin eleştirel sosyolojik analizinde beceriler geliştirmek
(6) Sokak sanatını ve sokak sanatındaki yeni trendleri anlamak
(7) Küreselleşmenin sanat süreci üzerindeki etkisini incelemek
(8) Yorumlama becerilerini geliştirmek
(9) Sınıf içi ödevler ve saha gezileri yoluyla eleştirel ve sunum/konuşma becerilerini geliştirmek
(10) Bir dizi meslekte işverenler tarafından yüksek değer verilen çok çeşitli anahtar ve aktarılabilir beceriler geliştirmek

Dersin İçeriği

Sanat sosyolojisi ile ilgili belli başlı teori ve yöntemleri öğrenecekleri bu derste öğrenciler şu sorulara yanıt arayacaklardır:
“Sanat toplumda nasıl tanımlanmıştır?”, “sanatın toplumda yeri nedir?” “sanat ile kültür arasındaki ilişki nedir?” “sanat nasıl yaratılır, dağıtılır ve tüketilir?” “sanat zevki farklı sosya ekonomik statü, sınıf eğitm ile nasıl farklıklar gösterir?” “sanat daha iyi bir toplum yaratır mı” gibi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Oryantasyon Ders içeriğini inceleme
2) Sanata ve Topluma Kuramsal Yaklaşımlar Major theories in the sociology of arts: Paul, J. (2005). Art as Weltanschauung: An Overview of Theory in the Sociology of Art. Electronic Journal of Sociology, 1. Art Words and Art Worlds: Becker's art world framework HEYWOOD's book ch 1,2,3 ( Art's World and the Social World ; Towards a Critical Sociology of Art?; The Critical Theory of Art: Modernism and Violence ) Heywood, I. (1997). Social theories of art: a critique. Macmillan International Higher Education
3) Sanata ve topluma yaklaşımlar, Frankfurt Okulu, Sanatı Sosyal Bilimlere Geri Getirmek, Sanata Yaklaşımlar De La Fuente, E. (2007). The New Sociology of Art': Putting Art Back into Social Science Approaches to the Arts. Cultural Sociology, 1(3), 409-425.
4) Kültür üretimi Deadline: Assignment 1 (impression report) Bourdieu, Pierre. 1993. "The Field of Cultural Production." Pp. 29-73 in The Field of Cultural Production. N.Y.: Columbia Univ. Press. Pierre Bourdieu Distinction a Social Critique of the Judgment of Taste - introduction of the cultural dimension into sociological study of stratification and classes. • Theory of practice (habitus) x (capital) field practices. • Economic capital, social capital, cultural
5) Kültürel Tüketim ve Resepsiyon Bourdieu, Pierre. 1984. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Translated by Richard Nice. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. Chapters 5 ("The Sense of Distinction," pp. 260-317) and 7 ("The Choice of the Necessary," pp. 372-96).
6) Küresel Sanat, Küreselleşme ve Pazar Crane, D. (2009). Reflections on the global art market: Implications for the sociology of culture. Sociedade e Estado, 24(2), 331-362. Szary, A. L. A. (2012). Walls and border art: the politics of art display. Journal of Borderlands Studies, 27(2), 213-228.
7) Araştırma önerisinin sözlü sunumu ve sınıfta geri bildirim (Her bir öğrenci için ayrılan sunum süresi: 10 dakika)
8) Araştırma önerisinin sözlü sunumu ve sınıfta geri bildirim (Her bir öğrenci için ayrılan sunum süresi: 10 dakika)
9) Sanat ve Politika kültür siyaseti , karnaval Art, City and Politics Quinn, B. (2005). Arts festivals and the city. Urban studies, 42(5-6), 927-943. Cultural politics of art: Carnaval, Waterman, S. (1998). Carnivals for elites? The cultural politics of arts festivals. Progress in human geography, 22(1), 54-74. (Vize Haftası)
10) Sokak sanatı Irvine, M. (2012). The work on the street: Street art and visual culture. The handbook of visual culture, 235-278; Awad, S. H., Wagoner, B., & Glaveanu, V. (2017). The street art of resistance. In Resistance in everyday life (pp. 161-180). Springer, Singapore
11) göstergebilim – Roland Barthes; göstergebilim ve en fotoğrafik görüntü; Barthes, R. (1968). Elements of semiology. Macmillan. https://sites.evergreen.edu/arunchandra/wp- content/uploads/sites/395/2018/07/barthes.pdf
12) Öğrenci Sunumları: Final Projesi Araştırma projesinin sözlü sunumu ve tartışma
13) Öğrenci Sunumları: Final Projesi Araştırma projesinin sözlü sunumu ve tartışma
14) Öğrenci Sunumları: Final Projesi Araştırma projesinin sözlü sunumu ve tartışma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Heywood, I. (1997). Social theories of art: a critique. Macmillan International Higher Education. (find it in classromm materials)

Gombrich, E. H., & Gombrich, E. H. (1995). The story of art (Vol. 12). London: Phaidon.

Course notes are provided on Its-learning library

Diğer Kaynaklar: Other required readings will be uploaded to students via Itslearning. If you cannot access any material, please contact the instructor of the course.
Additional articles will be assigned in the course of the semester

Additional readings will be announced.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 20
Sunum 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Sunum / Seminer 1 10 10
Proje 1 15 15
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 128

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.