SOC1051 Introduction to PhilosophyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC1051 Felsefeye Giriş Bahar 3 0 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. AYŞE NİLÜFER NARLI
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. TUĞRUL ÖZKARACALAR
Dr. Öğr. Üyesi KAYA AKYILDIZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: "."
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, felsefenin temellerini anlaşılır kılmaktır. Bu derste, çeşitli felsefi sorunlar üzerinde durularak modernite içerisinde tezahür etmiş olan benlik fikri ile bilimsel dünya görüşü ve genel olarak sosyal yapılar incelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste başarılı olan öğrenciler aşağıda sıralananları gerçekleştirmeye muktedir olacaklar:

(1)Felsefenin ne olduğuna ilişkin çeşitli kavramsal yaklaşımları bilir,

(2)Bilgiyle ilgili ana kuramları öğrenir,

(3)Felsefeye ilişkin kavramsal ve analitik düşünme becerisi kazanır.

(4)Kuramsal fikirlerin sosyal bilimlere uygulanışını öğrenir,

(5)Çeşitli kuramlar kullanarak mikro ve makro düzeyde felsefi analiz yapabilme becerisi kazanır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, felsefenin temellerini anlaşılır kılmaktır. Bu derste, çeşitli felsefi sorunlar üzerinde durularak modernite içerisinde tezahür etmiş olan benlik fikri ile bilimsel dünya görüşü ve genel olarak sosyal yapılar incelenecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Felsefe nedir? [Craig, chp. 1]
3) Ne yapmam gerekir? [Craig, chp. 2]
4) Nasıl biliyoruz? [Craig, chp. 3]
5) Nasıl biliyoruz? [Craig, chp. 3]
6) Konu tekrarı ve ödev teslmi Ödev teslimi
7) Ben kimim? [Craig, chp. 4]
8) Bazı temalar [Craig, chp. 5]
9) ism'ler [Craig, chp. 6]
10) Bazı önemli noktalar [Craig, chp. 7]
11) Bazı önemli noktalar [Craig, chp. 7]
12) Sunum Sunum (sözlü)
13) Ödev teslimi Ödev teslimi
14) Sunum Sunum (sözlü) 12'inci haftadan devam

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Edward Craig, “Philosophy – A Very Short Introduction”, Oxford University Press, 2002
Diğer Kaynaklar:
* William Outhwaite, “The Philosophy of Social Science”, in: Bryan S. Turner, The Blackwell Companion to Social Theory”, pp. 47-70.

Additional readings will be announced.
Haftalık ek okumalar duyuralacaktır.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 20
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Sunum / Seminer 1 10 10
Ödevler 2 20 40
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 167

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.