PHY1002 Physics IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
PHY1002 Fizik II Bahar 3 2 4 7

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. LÜTFİ ARDA
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ÖMER POLAT
Prof. Dr. LÜTFİ ARDA
Dr. Öğr. Üyesi DOĞAN AKCAN
Arş.Gör. MEHMET CAN ALPHAN
Arş.Gör. MUHAMMED CEMAL DEMİR
Doç. Dr. OZAN AKDOĞAN
Prof. Dr. NAFİZ ARICA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Electrostatik ve Manyetostatik temellerini tanıtmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1 Yüklü parçacıkların özelliklerini tarif edebilecek ve yüklü parçacıklar arasındaki elektirk kuvvetini formülize edebilecek. Vektör notasyonunu elektrik alanlarına uygulayabilecek. Sürekli yük dağılımlarının elektrik alanını hesaplayabilecek. Bir yük dağılımın oluşturduğu elektrik alan çizgilerini çizebilecek
2 Elektrik akıyı tanımlayabilecek. Gauss Yasasını sürekli yük dağılımlarına uygulayabilecek. Elektrostatik dengedeki iletkenleri açıklayabilecek.
3 Nokta yüklerin ve yük dağılımlarının elektrik potansiyellerini formülize edebilecek. Elektrik alan ve elektrik potansiyel arasındaki ilişkiyi formülize edebilecek. Sürekli yük dağılımlarının elektrik potansiyelini hesaplayabilecek.
4 Farklı kapasitor kombinasyonlarının kapasitanslarını hesaplayabilecek.
5 Direnç, akım ve voltajı tanımlayabilir ve hesaplayabilecek.
6 DC devrelerinin analizini yapabilecek. Kirchoff Kurallarını DC Elektrik devrelerine uygulayabilecek.

Dersin İçeriği

Bu derste, elektrik alan, Gauss Yasası, Elektrik potensiyel, Kapasitans ve dielektrik maddeler, Doğru Akım devreler, ve manyetik alanlar öğretilecek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Elektrik Alanlar, Blm. 23, Elektrik yüklerinin özellikleri, İletken ve yalıtkanlar, Coulomb Yasası, Elektrik Alan
2) Elektrik Alanlar, Blm. 23, Sürekli Yük dağılımlarının elektrik alanı, elektrik alan çizgileri, Düzgün Elektrik alan içinde yüklü parçacığın hareketi.
3) Gauss Yasası, Blm. 24, Elektrik Akısı, Gauss Yasası, Gauss Yasasının Uygulamaları.
4) Gauss Yasası, Blm. 24, Elektrostatik Dengedeki İlektenler, Gauss Yasasının Deneysel Doğrulanması.
5) Elektrik Potensiyel, Blm. 25, Potensiyel Fark ve Elektrik Potensiyel, Düzgün Elektrik Alan içindeki Potensiyel Farkları
6) Elektrik Potensiyel, Blm. 25, Nokta yüklerin Elektrik Potansiyeli ve Potansiyel Enerjisi, Elektrik Potansiyelden Elektrik Alanın Hesaplanması.
7) Elektrik Potensiyel, Blm. 25, Sürekli yük dağılımının Elektrik Potansiyeli, Yüklü İletkenlerin Elektrik Potansiyeli, Millikan Deneyi, Elektrostatik Uygulamaları.
8) Kapasitans ve Dielektrikler, Blm. 26, Kapasitansın Tanımı, Kapasitans Hesabı, Kapasitörlerin Bağlanması.
9) Kapasitans ve Dielektrikler, Blm. 26, Dielektrikli Kapasitörlerde Depolanan Enerji, Elektrik Alandaki Elektrik Dipolü.
10) Kapasitans ve Dielektrikler, Blm. 26, Dielektriklerin Atomik Açıklaması.
11) Akım ve Direnç, Blm. 27, Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası,
12) Elektrik Akım Modeli. Direnç ve Sıcaklık, Süperiletkenler, Elektrik Enerjisi ve Güç.
13) Doğru Akım Devreleri, Blm. 28, Electromotor Kuvveti, Seri ve Paralel Bağlı Dirençler.
14) Kirchhoff Kuralları, RC Devreleri, bir kapasitörün yüklenmesi ve boşaltılması, galvanometre, ampermetre, voltmetre

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1) Physics for Scientists and Engineers, 9th Edition (2014) by John W. Jewett, Jr. and Raymond A. SERWAY, BROOKS/COLE CENGACE learning.
2) Young & Freedman’s University Physics 14th edition
Diğer Kaynaklar: 1) Physics for Scientists and Engineers, eighth editions (2010) by John W. Jewett, Jr. and Raymond A. SERWAY, BROOKS/COLE CENGACE learning.
2) Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, sixth editions (2006) by Raymond A. SERWAY and John W. Jewett, Jr., Brooks/Cole- Thomson Learning.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Laboratuar 7 % 15
Küçük Sınavlar 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 4 56
Laboratuvar 7 3 21
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Küçük Sınavlar 5 1 5
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 170

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek. 5
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.