CET4051 Special Topics in Instructional Technologies IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CET4051 Öğretim Teknolojilerinde Seçilmiş Konular I Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ SAMUR
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. BARIŞ ERDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi ORHAN GÖKÇÖL
Opsiyonel Program Bileşenleri: None
Dersin Amacı: Bu derste görüntü aktarma ve kurgulama ile ilgili temel tekniklerin anlatılması yoluyla öğrencilerin eğitsel video geliştirme süreci çalışmalarına hazırlanması amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- Öğretim ilkelerine göre hazırlanan video prodüksiyon sürecini kapsamlı şekilde açıklayabilir.
2- Sabit ve hareketli görüntü aktarma ve kurgulama becerisine sahip olabilir.
3- Video postprodüksiyon sürecinde kullanılan araçlardan Adobe Premiere Pro'yu etkili kullanabilir.
4- Son kullanıcıların ihtiyaçlarını başarılı şekilde karşılayacak bir video projesi yürütebilir.

Dersin İçeriği

Dijital görüntüleme alanında PC/yazılım temelli tekniklerin kapsamlı araştırması, mesaj tanımı, sabit ve hareketli görüntü aktarma ve kurgulama, video postprodüksiyon ve hareketli grafikler, vektör grafikleri, bu alanda profesyonel kullanımlara uygun çeşitli dijital teknolojilerin teorik ve teknik özellikleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
Stüdyo ve kullanılacak ekipmanın tanıtılması
2) Yapım süreci: Görüntüleme ve Dijital Video gösterimi (Işık)
3) Bir dakikalık video gösteriminin planlanması
4) Adobe Premiere Demo: Çekim yapma ve kaydetme
5) Adobe Premiere Demo: Çerçeveleme ve Kompozisyon
6) Grafik ve Efektler (Ses)
Adobe Premiere Demo: Ses prodüksiyon
7) Tekrar
8) Linear and Nonlinear Editing
Adobe Premiere Demo: Efekt ekleme
Kamera Kullanma Teknikleri I
9) Kamera Kullanma Teknikleri II
10) Video editing ilkeleri: planlama, uygulama, denetleme
11) Video Kaydetme/Resimli öyküler oluşturma
12) Dönüştürme ve Aktarma: Videoları saklama, CD/DVD/Kaset dönüştürmeleri, İnteraktif Video/Camtasia demo
Adobe Premiere Demo: Aktarma ve paketleme konuları
13) Video Düzenleme
14) Proje Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: o Zettl, H. (2009). Video Basics 6. Available at the University Library and Google Books.

o Adobe (2010). Adobe Premiere Pro CS4 Classroom in a Book. Available at the University Library and Google Books.
Diğer Kaynaklar: None

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Uygulama 5 % 5
Ödev 2 % 20
Projeler 2 % 65
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Uygulama 14 1 14
Proje 2 40 80
Ödevler 2 12 24
Toplam İş Yükü 146

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.