CET4051 Special Topics in Instructional Technologies IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CET4051 Öğretim Teknolojilerinde Seçilmiş Konular I Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ SAMUR
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. BARIŞ ERDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi ORHAN GÖKÇÖL
Opsiyonel Program Bileşenleri: None
Dersin Amacı: Bu derste görüntü aktarma ve kurgulama ile ilgili temel tekniklerin anlatılması yoluyla öğrencilerin eğitsel video geliştirme süreci çalışmalarına hazırlanması amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- Öğretim ilkelerine göre hazırlanan video prodüksiyon sürecini kapsamlı şekilde açıklayabilir.
2- Sabit ve hareketli görüntü aktarma ve kurgulama becerisine sahip olabilir.
3- Video postprodüksiyon sürecinde kullanılan araçlardan Adobe Premiere Pro'yu etkili kullanabilir.
4- Son kullanıcıların ihtiyaçlarını başarılı şekilde karşılayacak bir video projesi yürütebilir.

Dersin İçeriği

Dijital görüntüleme alanında PC/yazılım temelli tekniklerin kapsamlı araştırması, mesaj tanımı, sabit ve hareketli görüntü aktarma ve kurgulama, video postprodüksiyon ve hareketli grafikler, vektör grafikleri, bu alanda profesyonel kullanımlara uygun çeşitli dijital teknolojilerin teorik ve teknik özellikleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
Stüdyo ve kullanılacak ekipmanın tanıtılması
2) Yapım süreci: Görüntüleme ve Dijital Video gösterimi (Işık)
3) Bir dakikalık video gösteriminin planlanması
4) Adobe Premiere Demo: Çekim yapma ve kaydetme
5) Adobe Premiere Demo: Çerçeveleme ve Kompozisyon
6) Grafik ve Efektler (Ses)
Adobe Premiere Demo: Ses prodüksiyon
7) Tekrar
8) Linear and Nonlinear Editing
Adobe Premiere Demo: Efekt ekleme
Kamera Kullanma Teknikleri I
9) Kamera Kullanma Teknikleri II
10) Video editing ilkeleri: planlama, uygulama, denetleme
11) Video Kaydetme/Resimli öyküler oluşturma
12) Dönüştürme ve Aktarma: Videoları saklama, CD/DVD/Kaset dönüştürmeleri, İnteraktif Video/Camtasia demo
Adobe Premiere Demo: Aktarma ve paketleme konuları
13) Video Düzenleme
14) Proje Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: o Zettl, H. (2009). Video Basics 6. Available at the University Library and Google Books.

o Adobe (2010). Adobe Premiere Pro CS4 Classroom in a Book. Available at the University Library and Google Books.
Diğer Kaynaklar: None

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Uygulama 5 % 5
Ödev 2 % 20
Projeler 2 % 65
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Uygulama 14 1 14
Proje 2 40 80
Ödevler 2 12 24
Toplam İş Yükü 146

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.