CET2052 Human-Computer InteractionBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CET2052 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ SAMUR
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR ERKUT ŞAHİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Opsiyonel bileşen yoktur.
Dersin Amacı: İnsan-bilgisayar etkileşimi ilkelerini ve arayüğ tasarımının kullanabilirliğini tanıtmak. Kullanılabilirlik testi yapmak ve sonuçları raporlaştırmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
o İnsan-bilgisayar etkileşimine ilişkin tasarım ilkelerini tanımlayabilecek,
o İnsan-bilgisayar etkileşimine ilişkin analiz, tasarım ve değerlendirme ilkelerini açılayacabilecek,
o Kullanılabilirlik yöntemlerini açılayacabilecek,
o Bir yazılımı kullanılabilirlik testi yaparak değerlendirecek

Dersin İçeriği

Bilgisayar-insan arayüz tasarımı: prensipler, türler, modeller, insan faktörü: ergonomi, fizyolojik konular, bilişsel süreçler, görev analizi, donanım, etkileşim değerlendirme kriterleri: kullanışlılık, anketler, etnografik boyut, uygulama örnekleri, veri görsellemesi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş ve Kuramsal Temeller : IBE’ne giriş, İnsan, Etkileşim ve Bilgisayar Bölüm 1, 2 and 3: “Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. & Beale, R. (2004). Human-Computer Interaction (3rd Edt.), USA: Prentice Hall.”
2) Giriş ve Kuramsal Temeller : Yazılım Hayat Döngüsü ve İBE, Proje planlama, analiz, tasarım ve değerlendirme Bölüm 1-3: “Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. & Beale, R. (2004). Human-Computer Interaction (3rd Edt.), USA: Prentice Hall.”
3) Etkileşim tasarım temelleri Bölüm 5: “Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. & Beale, R. (2004). Human-Computer Interaction (3rd Edt.), USA: Prentice Hall.”
4) Tasarım kuralları ve kullanılabilirlik Bölüm 7: “Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. & Beale, R. (2004). Human-Computer Interaction (3rd Edt.), USA: Prentice Hall.”
5) Tasarım süreci ve değerlendirme Kullanıcı beklentisi Ulaşılabilirlik Donanım ve yazılım Bölüm 1-4: “Leavitt, M.O. & Shneiderman, B. (2006). Research-Based Web Design & Usability Guidelines. U.S. Department of Health & Human Services & U.S. General Services Administration.”
6) Ana sayfa Sayfa düzeni Gezinme Kaydırma ve sayfalama Bölüm 5-8: “Leavitt, M.O. & Shneiderman, B. (2006). Research-Based Web Design & Usability Guidelines. U.S. Department of Health & Human Services & U.S. General Services Administration.”
7) Başlıklar ve etiketler Bağlantılar Metin Listeler Widget’lar Bölüm 9-13: “Leavitt, M.O. & Shneiderman, B. (2006). Research-Based Web Design & Usability Guidelines. U.S. Department of Health & Human Services & U.S. General Services Administration.”
8) Grafik, resim ve çoklu ortaö Web içeriği yazımı Içerik organizasyonu Arama Bölüm 14-17: “Leavitt, M.O. & Shneiderman, B. (2006). Research-Based Web Design & Usability Guidelines. U.S. Department of Health & Human Services & U.S. General Services Administration.”
9) Ergonomi
10) Kullanılabilirlik ve Taşınabilir cihazlar
11) Kullanılabilirlik test ve yöntemleri
12) Kullanılabilirlik test ve yöntemleri
13) Kullanılabilirlik testi
14) Kullanılabilirlik testi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: “Leavitt, M.O. & Shneiderman, B. (2006). Research-Based Web Design & Usability Guidelines. U.S. Department of Health & Human Services & U.S. General Services Administration. [http://www.usability.gov/pdfs/guidelines.html]”
“Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. & Beale, R. (2004). Human-Computer Interaction (3rd Edt.), USA: Prentice Hall. [http://www.hcibook.com/e3/] “
Diğer Kaynaklar: Zaphiris, P. & Kurniawan, S. (2007). Human-Computer Interaction Research in Web Design and Evaluation. London: IDEA Group Pub.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Projeler 1 % 40
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.