ACL2008 MythologyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL2008 Mitoloji Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Mitoloji dersi kapsamında sanat eserlerinde kullanılan mitolojik ve dinsel kimliklerin ve olayların hikâyeleri ve sembollerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, klasik Yunan mitolojisi, dünya kültürleri mitolojileri, Yunan ve Roma mitolojisinde tanrılar ve kahramanlar, mitolojik anlatımların sanat eserlerine yansıması konuları incelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1- Mitleri yorumlayıp, bu mitlerin Antik Yunan kültüründeki işlevlerini saptamak;
2- Mitsel sembolleri, benzerlerikleri ve metaforları çözmek;
3- Bu mitlerin Batı edebiyatında nasıl kullanıldığını kavramak;
4- Bu mitleri üretmiş olan Antik Yunan kültürüne hakim olmak.

Dersin İçeriği

Batı edebiyatının temelini oluşturan mitler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Mitolojiye Giriş Belgesel – Antik Yunan Kültürü
2) Tanrılar- Titanlar ve on iki büyük Olymposlu
3) İki Büyük Yeryüzü Tanrısı: Demeter ve Dionysus Yaratılış mitleri Okuma
4) Mitolojide Kahramanlar Aşk mitleri (Pyramus ve Thisbe, Orpheus ve Eurydike, Pygmalion ve Galatea, Daphne) Okuma
5) Argonotlar ve Altın Post’un hikayesi Film: Jason and the Argonauts Okuma
6) Truva Savaşı öncesi büyük kahramanlar Okuma
7) Herakles Film: 2005 versiyonu (Din ve şiddet )
8) Genel tekrar.
9) İlyada Destanı
10) İlyada - devam. Okuma.
11) İlyada
12) Odysseus’un Serüvenleri
13) Film: Odysseus’un Serüvenleri
14) Atreus- Oedipus
15) Yarıyıl sonu sınavı.
16) Yarıyıl sonu sınavı.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Edith Hamilton - Mythology
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Küçük Sınavlar 3 % 15
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 35
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 65
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 35
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 5 20
Sunum / Seminer 1 15
Küçük Sınavlar 3 18
Ara Sınavlar 1 20
Final 1 25
Toplam İş Yükü 146

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.