ACL2001 Survey of American LiteratureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL2001 Amerikan Edebiyatına Bakış Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere Amerikan Edebiyatının başlangıcından 19.yüzyılın 2. yarısını kapsayan süre içinde öne çıkan edebiyat akımlarını önemli yazarların yaptlarından yola çıkarak tanıtmaktır.Bu kapsamda Crevecoeur,Jefferson,Poe,Hawthorne,Emerson,Thoreau,dickinson gibi yazarların yapıtlarından seçmeler incelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu ders öğrencilere daha sonraki yıllarda inceleyecekleri edebiyat akımlarının temellerini kazandıracaktır.

Dersin İçeriği

17 yysonu-19yy arası Amerikan edebiyatı

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Erken Dönem Amerikan Edebiyatına giriş ve J. Crevecoeur Okuma
2) 'What is an American?' makalesinin incelenmesi Okuma
3) T. Jefferson'un tanıtımı ve 'Declaration of Independence'in incelenmesi Okuma
4) 1820-1865 dönemi Amerikan edebiyatına ve bu dönemin önemli isimlerinden Ralph Waldo Emerson'un tanıtımı Okuma
5) 'The American Scholar' metninin incelenmesi Okuma
6) 'The American Scholar'ın incelenmesi devam ediyor Okuma
7) Hawthorne ve iki kısa öykü:'Young Goodman Brown ve 'The Birth Mark' inceleniyor Okuma
8) E.A.Poe,'The Raven' ve 'The Philosopy of Composition'incelenmesi. Okuma
9) Abraham Lİncoln; 'Gettysburg Adress' ve 'Second Inaugural Address'in incelenmesi, Okuma
10) Henry David Thoreau ve 'Civil Disobeidance' ın incelenmesi. Okuma
11) 'Walden',Chapter 2 ve'Conclusion' incelenmesi. Okuma
12) Emily Dickinson ve Amerikan Şiirine getirdiği yenilikler. Okuma
13) '712' ve '754' başlıklı şiirlerin incelenmesi. Okuma
14) Genel değerlendirme. Okuma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Selected texts from
The Norton Anthology of American Literature,
Volume I.
Diğer Kaynaklar: Heath Anthology o American Literature

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 0
Küçük Sınavlar 3 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Juri 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 100
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Küçük Sınavlar 3 20 60
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 172

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.