SEN4504 Management Information SystemsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SEN4504 Yönetim Bilişim Sistemleri Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. BARIŞ YÜCE
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. ADEM KARAHOCA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı öğrencileri organizasyonlarda Bilgi Sistemleri rolünü öğrenmeleri için motive etmektir. Bilgisayar teknolojileri, bilgi geliştirme, bilgi sistemlerinin bilgi ve organizasyon mimarileri için iş organizasyonuna etkisi ile ilgili MIS konuları. Ders, teknik ve yönetsel konuları kapsar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Kurumsal bilgi sistemlerini tarif eder
2. Bilgi sistemleri organizasyonlarını tanımlar
3. Ahlaki ve sosyal konularını analiz eder
4. Donanım ve yazılım varlıkları yönetimini analiz eder
5. Veri kaynakları yönetimini analiz eder
6. Bilgi yönetimini tarif eder
7. Karar verme yönetimini uygular
8. Sistemlerin iş değerini tanımlar
9. Bilgi sistemleri güvenlik kontrolünü analiz eder

Dersin İçeriği

Dersin içeriği dijital işletme yönetimi, kurumsal bilgi sistemleri, bilgi sistemleri, organizasyonlar, yönetim ve strateji, dijital firma: elektronik İş ve elektronik ticaret, dijital firmada etik ve sosyal konular, donanım ve yazılım varlıkları yönetimi, veri kaynakları yönetimi, internet ve yeni bilgi teknolojisi altyapısı, dijital firma için bilgi yönetimi, dijital firma için karar verme yönetim artırımı , sistemlerin iş değerini anlama ve değişim yönetimi, bilgi sistemleri güvenliği ve kontrol konularından oluşmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dijital İşletme Yönetimi
2) Kurumsal Bilgi Sistemleri
3) Bilgi Sistemleri, Organizasyonlar, Yönetim ve Strateji
4) Dijital Firma: Elektronik İş ve Elektronik Ticaret
5) Dijital Firmada Etik ve Sosyal Konular
6) Donanım ve Yazılım Varlıkları Yönetimi
7) Veri Kaynakları Yönetimi
8) Veri Kaynakları Yönetimi / Arasınav I
9) İnternet ve Yeni Bilgi Teknolojisi Altyapısı
10) Dijital Firma için Bilgi Yönetimi
11) Dijital Firma için Karar Verme Yönetim Artırımı
12) Dijital Firma için Karar Verme Yönetim Artırımı / Arasınav II
13) Sistemlerin İş Değernii Anlama ve Değişim Yönetimi
14) Bilgi Sistemleri Güvenliği ve Kontrol

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Laudon, J., Laudon,K., “Management Information Systems”, McGraw Hill, 2008
Diğer Kaynaklar: Yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 3 6 18
Küçük Sınavlar 2 3 6
Ara Sınavlar 2 15 30
Final 1 17 17
Toplam İş Yükü 113

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek. 3
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek. 3
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek. 2
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek. 2
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek. 2
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek. 2
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek. 2
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek. 3
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek. 4
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.