SEN4102 Wireless Programming with J2MEBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SEN4102 J2ME ile Kablosuz Programlama Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi PINAR BÖLÜK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: J2ME ve mobil uygulama geliştirme konuları Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME) ile Java programlama dili geliştiricileri için ileri seviyede ve yüksek düzeyde tasarlanmış web tabanlı öğretim sağlar. Bu konular, özel durum işleme ve GUI bileşenleri gibi temel Java programlama dili konularını inceleyerek başlar. Daha sonra J2ME Wireless Toolkit 2.x'in yeni özellikleri ve nasıl Mobil Interface Device Profile (MIDP) 2.0 gelişimini desteklediği incelenir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. J2ME ve Java tabanlı kablosuz uygulama geliştirir
2. Belirli bir mobil uygulama sistemi geliştirirken uygun programlama teknoloji ve tekniklerini seçer
3. Mobil uygulama geliştirme standartları, protokolleri ve teknolojileri kavramlarını ifade eder
4. Mobil uygulama sistemlerinin geliştirilmesine yönelik temel sorunları analiz eder

Dersin İçeriği

Dersin içeriği kablosuz programlama temelleri, j2me, j2me geliştirme ortamı, midlet ile olay işleme, midp'de gui tasarımı, midp'de kalıcı depolama, midp'de ağ, kablosuz yazılım tasarım teknikleri, java me & blackberry ile mobil uygulamalar, düşünceler, uygulamalar ve mobil cihazlar (blackberry) için kullanım kılavuzu, blackberry ile gui bileşenleri, blackberry olay işleme konularından oluşmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kablosuz Programlamaya Giriş
2) J2ME'ye Giriş
3) J2ME Geliştirme Ortamı
4) MIDlet ile Olay İşleme
5) MIDP'de GUI Tasarımı
6) MIDP'de Kalıcı Depolama
7) MIDP'de Ağ
8) MIDP / Arasınav
9) Kablosuz Yazılım Tasarım Teknikleri
10) Java ME & BlackBerry ile Mobil Uygulamalar
11) Düşünceler, Uygulamalar ve Mobil Cihazlar (BlackBerry) için Kullanım Kılavuzu
12) BlackBerry ile GUI bileşenleri Bölüm I
13) BlackBerry ile GUI bileşenleri Bölüm II
14) BlackBerry Olay İşleme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 3 % 20
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 4 6 24
Proje 1 10 10
Ödevler 3 5 15
Ara Sınavlar 1 17 17
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek. 3
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek. 3
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek. 1
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek. 1
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek. 3
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek. 2
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek. 2
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek. 2
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek. 2
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek. 3
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek. 4
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.