SEN3304 Human Computer InteractionBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SEN3304 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Bahar 3 0 3 6

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Prof. Dr. ADEM KARAHOCA
Arş.Gör. MERVE ARITÜRK
Arş.Gör. SEVGİ CANPOLAT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Asıl amaç, yazılım mühendisliğinde kullanıcı merkezli tasarımı anlamaktır. HCI, hem akademik, hem de profesyonel, disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Bilgisayar bilimlerini, antropolojiyi ve eğitsel psikolojiyi vb. kapsar. Kullanıcı arayüzü tasarımı konuları ve son kullanıcıların yazılım geliştirme sürecindeki ihtiyaçları için kritiktir ve bu konular anlatılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. İnsan-bilgisayar etkileşimi ile ilgili temel terimleri ve kavramları tanımlar
2. Sınırları ve insan yeteneklerini tanımlar
3. Kullanıcı ve görev analizi gerçekleştirir
4. Kullanıcı arayüzü tasarlar ve prototipi geliştirir
5. Kullanılabilirlik testi adımlarını belirler
6. İnsanın bakış açısını analiz eder
7. Kullanıcı arabirimleri için renk ve tipografinin önemini anlatır
8. Erişilebilirlik, küreselleşme ve kişiselleştirme gibi yeni kullanıcı arayüzü tasarım tekniklerini gözden geçirir
9. Bir kullanıcının görev ve amaç yapılarına uygun hiyerarşik bir model belirler
10. HCI'ın yeni araştırma alanlarını belirler

Dersin İçeriği

Dersin içeriği hci kavramları, etkileşimli sistemleri doğallaştırma, kullanıcı-merkezli sistem tasarımında kullanıcı modelleme, kullanıcı merkezli sistem tasarım süreci, görev analizi, gereksinimleri toplama, storyboard ve prototipleme, bilişsel fizyoloji,insan işlemci modeli, basit teorileri ilerletmek, insan kavrayışı teorileri, gözlemsel değerlendirme ve protokol analizi, deneyler konularından oluşmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Etkileşimli Tasarım nedir?
2) Etkileşimi anlama ve kavramsallaştırma
3) Bilişsel Faaliyetler
4) Sosyal Etkileşim ve Tasarım
5) Duygusal Etkileşim ve tasarım
6) Arayüzler ve Tasarım
7) Arayüzler ve Tasarım İlkeleri
8) Veri Toplama Yöntemleri
9) Veri analizi, yorumlanması ve sunumu
10) Etkileşimli Tasarım Süreci
11) Kullanıcı Merkezli Arayüz Değerlendirme Yöntemleri
12) Proje Sunumları
12) Proje Sunumları
14) Proje Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Preece, Rogers, Sharp, Interaction Design Beyond Human-Computer Interaction, 2015, 4th edition, Wiley,
Serengül Smith Atakan, Human Computer Interaction, Thomson, 2006, ISBN: 1-84480-454-2
Alan Dix, Janet Finlay, Gregory D. Abowd, Russell Beale, Human – Computer Interaction, Third Edition, Pearson Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar: Yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 9 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Proje 1 8 8
Küçük Sınavlar 9 5 45
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 139

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek. 4
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek. 4
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek. 4
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek. 2
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek. 2
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek. 2
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek. 2
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek. 4
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek. 4
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek. 4
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek. 3
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek. 4
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.