SEN3003 Software Project ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SEN3003 Yazılım Proje Yönetimi Güz 3 0 3 7

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Dr. Öğr. Üyesi PINAR BÖLÜK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Yazılım proje yaşam döngüsünün ve yazılım projesi yönetiminin olağan adımlarının tanımı. Rakip proje teklifleri arasında en iyiyi seçebilmek ve risk değerlendirilmesi adına maliyet-yarar değerlendirmesinde çeşitli teknikler uygulamak. Bu ders, proje planlama, program yönetimi, proje değerlendirme, yazılım çaba tahmin, aktivite planlama, risk yönetimi, izleme ve kontrol, yönetim sözleşmeleri, insan yönetimi ve takımları düzenleme ve yazılım kalitesini kapsar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Tipik bir iş planının içeriğini tanımlar
2. Adım-adım düzenlenmiş proje planlaması oluşturur
3. Uygun bir süreç modeli seçer
4. Yazılım efor tahmini tanımlar
5. Bir proje için bir faaliyet planı üretir
6. Projeyi risk altında bırakacak olan faktörleri belirler
7. Bir proje için gerekli kaynakları belirler
8. Projelerin ilerlemelerini yönetir.
9. Bir projeye yeni personel seçer
10. Bir projenin koordinasyon ihtiyaçlarını desteklemek için en iyi iletişim türlerini seçer

Dersin İçeriği

Dersin içeriği yazılım proje yönetimi temelleri, proje değerlendirme ve program yönetimi, proje planlama, uygun proje yaklaşımı seçimi, yazılım efor tahmini, etkinlik planlama, risk yönetimi, kaynak tahsisi, düzenleme ve kontrol, sözleşme yönetimi, yazılım çevresinde insan yönetimi, takımlar halinde çalışma yöntemleri, yazılım kalitesi konularından oluşmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yazılım Proje Yönetimine Giriş
2) Proje Değerlendirme ve Program Yönetimi
3) Proje Planlamaya Genel Bir Bakış
4) Uygun Proje Yaklaşımı Seçimi
5) Yazılım Efor Tahmini
6) Etkinlik Planlama
7) Etkinlik Planlama
8) Risk Yönetimi
9) Kaynak Tahsisi
10) Düzenleme ve Kontrol
11) Sözleşme Yönetimi
12) Yazılım Çevresinde İnsan Yönetimi
13) Takımlar Halinde Çalışma
14) Yazılım Kalitesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Bob Hughes, Mike Cotterell, Software Project Management, McGraw Hill, 5th Edition.

Harold Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, John Wiley & Sons.
Diğer Kaynaklar: Yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 25
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 75
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 5 15 75
Proje 1 25 25
Ara Sınavlar 1 14 14
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 176

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek. 4
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek. 4
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek. 4
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek. 3
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek. 3
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek. 3
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek. 4
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek. 3
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek. 4
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek. 3
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek. 3
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek. 4
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.