MCH3012 Physics for Game ProgrammingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
MCH3012 Oyun Programlama Fiziği Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. MEHMET BERKE GÜR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Pek çok bilgisayar oyunu geliştirilmiş gerçeklik için fizik biliminin prensiplerini kullanır. Bu yüzden, realistik oyun tasarımları yapan bir oyun geliştiricisi için, bu kavramları anlamak ve geliştirmede kullanmak çok önemlidir. Bu ders, fiziksel dünya ile uyumlu olarak geliştirilmek istenen bilgisayar oyunları için gerekli olan kavramları öğrenciye vermektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- Newton'un 2. Hareket yasasının parçacıklara ve parçacık sistemlerine uygulanması,
2- Örnek senaryolarla, 3B parçacık kinematiğinin kullanımı,
3- Rijid cisimlere etkiyen kuvvetler ve momentlerin tanımlanması,
4- Temel taşıt hareketlerinin modellenmesi: Uçak, gemi ve araba
5- Işığın fiziğinin anlaşılması ve ığık-yüzey etkileşiminin modellenmesi
6- Katı modellemede kullanılan farklı malzemelerin yüzey özelliklerinin tanımlanması,
7- Processing ortamı ve Java programlama dili kullanılarak, fiziksel gerçeklik içeren temel oyun tasarımlarının yapılması

Dersin İçeriği

Oyun programlamada Fizik biliminin rolü; Fizik ve temel kavramlar; Rijid Cisim hareketi; Processing Ortamı ve Programlama; Oyun Programlama Laboratuvarı; Araç modelleme; Dış ortam modellemedi; Oyun programlama uygulamaları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Fizik biliminin oyun programlamadaki rolü Ek kaynaklar ve bilgiler için ders web sitesini ziyaret et
2) Fizik bilimi temel kavramlar: Hız, kütle, ivme, kuvvet vb
3) Fizik bilimi temel kavramlar (devam)
4) Rijid cisim hareketi; Dönem projeleri ve grupların oluşturulması
5) Processing Programlamaya giriş
6) Processing (devam)
7) Oyun Programlama lab.
8) Araç modelleri
9) Araç modelleri (devam)
10) Dış çevre modellemesi
11) Dıç çevre modellemesi (devam)
12) Ara sınav; Proje ara kontrolleri Proje ara kontrolü için hazırlan
13) Oyun programlama uygulamaları
14) Proje sunumları Proje sunumunu hazırla; Projeyi her koşulda çalışıp çalışmadığı ile ilgili olarak kontrol et

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: David H. Eberly, “Game Physics”, (2010, 2nd ed.)
ISBN:978-0123749031
Diğer Kaynaklar: Online resources, Video tutorials

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Ödev 3 % 15
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 40
Ara Sınavlar 1 % 15
Final 1 % 15
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 45
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 55
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Laboratuvar 1 3
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 48
Sunum / Seminer 1 5
Proje 1 20
Ödevler 3 12
Ara Sınavlar 1 4
Final 1 6
Toplam İş Yükü 140

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.