COP4425 Wissen Akademi - Mobile Operating Systems & ApplicationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4425 Wissen Akademi - Mobil İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TEVFİK AYTEKİN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. TAŞKIN KOÇAK
Dr. Öğr. Üyesi TEVFİK AYTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi ÖVGÜ ÖZTÜRK ERGÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Mobil işletim sistemleri, uygulama gelistirme, artırılmıs gerceklik, lokasyon bazlı servisler, yakın alan iletişimi, html 5.0 kod uygulamalari ve sosyal network ile mobil uygulamalar konusunda kapsamlı tanımının yapılması.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Son teknoloji mobil isletim sistemi ve uygulamalari öğretilecektir. Bu kursta ögrenciler mobil uygulama geliştirmenin temelleri ve aynı zamanda artırılmıs gerceklik,lokasyon bazlı servisler ve yakın alan iletişimi öğrenecektir. Ek olarak ögrenciler farklı üreticilerin mobil işletim sistemleri konusunda(Apple iOS 4.0, BlackBerry OS, Android OS, Nokia Ovi,ve Samsung Bada) deneyim kazanacaktır.

Dersin İçeriği

Mobil Teknolojilere giriş
Global Mobil Trendler
Mobil İşletim Sistemine giriş
Apple iOS 4.0
BlackBerry OS
Android OS
Nokia Ovi
Samsung Bada
Lokasyon Bazlı Servisler
Html 5.0 Uygulamaları
Mobil Uygulamalarda Artırılmış Gerçeklik
Sosyal Ağ Tabanlı mobil uygulamalar
Yakın Alan İletişimi (NFC)
Projeler

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Mobil Teknolojiler tanıtılacaktır.
2) Global mobil trafiğinin artışına neden olan trendler incelenecektir.
3) Mobil işletim sistemleri tanıtılacaktır.
4) Apple iOS 4.0 incelenecektir.
5) BlackBerry OS incelenecektir.
6) Android OS incelenecektir.
7) Samsung Bada incelenecektir.
8) Nokia Ovi incelenecektir.
9) Lokasyon bazlı servisler incelenecektir.(Lokasyon destekli tasınabilir navigasyon araçları icin gelistirilmesi)
10) Html 5.0 uygulamalari incelenecektir.
11) Mobil uygulamalarda artırılmıs gerceklik incelenecektir.
12) Sosyal network bazlı uygulamalar incelenecektir.
13) Yakın alan iletişim ve uygulamalari incelenecektir.
14) Ogrencilerin donem odevlerinin sunumlari yapilacaktir.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: yok
Diğer Kaynaklar: yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Arazi Çalışması 1 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 20
Projeler 1 % 40
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 8 2 16
Ödevler 4 5 20
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 118

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.