COP4429 Wissen Akademi – Advanced Network Systems EngineeringBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4429 Wissen Akademi - İleri Ağ Sistem Mühendisliği Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: MEHMET ŞÜKRÜ KURAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, gelişmiş bir ağ mühendisi olabilmek için öğrencilere yardımcı olmaktır. Ders state-of-the-art Cisco cihazları ile verilecektir. Pratik uygulamalar bu ders içerisinde bir zorunluluktur. Öğrenciler gelişmiş ağ özelliklerini öğrenerek, işletmeler ve servis sağlayıcılar tarafından kullanılan gelişmiş geniş alan ağları hakkında daha geniş bir görüşe sahip olacaklardır. Bu ders Wissen Akademie tarafından sunulacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Gelişmiş ağ özelliklerini öğrenme,
Öğrencilerin pratik deneyimlerini artırma,
Gelişmiş alan ağlarını öğrenme

Dersin İçeriği

Bu ders Cisco ağ ileri konularını kapsamaktadır;

1) EIGRP,

2) Çoklu alan OSPF,

3) Güvenlik ve WAN Uygulama.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) IEEE 802.q Trunking
2) STP, MSTP, RSTP Protokoller
3) Inter-vlan routing
4) Uygulama EIGRP
5) EIGRP Yapılandırma
6) Multi-Area OSPF
7) Multi-Area OSPF yapılandırma ve sorun giderme
8) BGP Temel Bilgiler ve Kavramlar
9) BGP Yapılandırma
10) Sorun Giderme BGP
11) yapılandırma VPN (IPSEC, GRE, Tünel)
12) Çok katmanlı anahtar yapılandırma
13) Fazlalık Protokolleri
14) (HSRP, VRRP, GLBP)
15) MPLS Temelleri
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: None-Yok
Diğer Kaynaklar: None-Yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Laboratuar 16 % 20
Ödev 5 % 10
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 2 % 20
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 3 36
Proje 1 20 20
Ödevler 5 4 20
Ara Sınavlar 2 2 4
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 124

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.