CMP4502 Distributed DatabasesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP4502 Dağıtılmış Veritabanları Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: İletişim paradigmalar: istemci / sunucu protokolleri, uzaktan yordam çağrısı (örneğin, Java RMI), asenkron iletişim ve arızaları ele multicast protokolleri. Dağıtılmış işlem yönetimi gelişmiş eşzamanlılık kontrolü yöntemleri gereçleri. Araştırmacılar ve ticari çözümleri tarafından önerilen algoritmaların analizi. Hata toleransı ve veritabanlarının performansını artırmak için tekniklerin incelenmesi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Dağıtık bilgi işlem sistemleri, özellikleri ve istenen işlevleri kavrayabilme
2. Dağıtılmış bilgisayar sistemi modelleri ve mimarisi ile aşina olmak
3. Senkronizasyon kavrayabilme
4. Çoğaltma kavrayabilme
5. Adlandırma dağıtılmış kullanabilecektir
6. Hata toleransı kavrayabilme

Dersin İçeriği

1.Giriş
2.DDBMS Mimarisi
3.Dağıtık Veritabanı Tasarımı
4.Semantic Bütünlük Kontrolü
5.Sorgu ayrışma ve veri lokalizasyonu
6. Dağıtık sorgu optimizasyonu
7. Zincir İşlemler
8. Koşut Zamanlılığın Denetimi
9. Güvenilirlik

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: dağıtık DBMS müfredat, yönetim ve ders organizasyonu, genel tanıtım Yok
2) DDBMS Mimarlık: DDBMS mimarisi, ANSI / SPARC standart, küresel, yerel dış ve iç şemalar, DDBMS mimarileri, DDBMS bileşenlerinin tanımı Yok
3) Dağıtık Veritabanı Tasarım: kavramsal tasarım (ne dağıtılmış olabilir, tasarım desenleri), yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya desenler, teknik tasarım (fragmanlar parçalanması, tahsis ve çoğaltma, optimalite, buluşsal yöntemler) Yok
4) Semantik Bütünlük Kontrolü: view yönetimi, güvenlik kontrolü, bütünlük kontrolü Yok
5) Semantik Bütünlük Kontrolü: view yönetimi, güvenlik kontrolü, bütünlük kontrolü Yok
6) Ara sınav Genel Tekrar
7) Sorgu ayrıştırma ve veri localisation: normalizasyon, analiz, fazlalık ortadan kaldırılması, yeniden, HF için azaltma, VF için azaltma Yok
8) Dağıtılmış sorgular Optimizasyonu: temel kavramlar, dağıtılmış maliyet modeli, veritabanı istatistikleri Yok
9) Dağıtılmış sorgular Optimizasyonu: siparişi, sorgu optimizasyonu algoritmaları, Ingres, System R, hill climbing ve semijoins Yok
10) İşlemler: tanım ve örnekler, özellikleri, sınıflandırma, işleme sorunları, yürütme giriş Yok
11) Ara Sınav 2 Genel Tekrar
12) Eşzamanlılık Kontrolü: tanımı, yürütme zamanlamaları, örnekler, kilitleme tabanlı algoritmalar, zaman damgası sipariş algoritması, kilitlenme yönetimi Yok
13) Güvenilirlik: tanımlar, temel kavramlar, yerel kurtarma yönetimi, dağıtık güvenilirlik protokolleri Yok
14) Güvenilirlik: dağıtılmış güvenilirlik protokolleri, 2PC protokolü Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Principles of Distributed Database Systems by M. Tamer Özsu and Patrick Valduriez
Diğer Kaynaklar: None

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.