CMP4502 Distributed DatabasesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP4502 Dağıtılmış Veritabanları Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: İletişim paradigmalar: istemci / sunucu protokolleri, uzaktan yordam çağrısı (örneğin, Java RMI), asenkron iletişim ve arızaları ele multicast protokolleri. Dağıtılmış işlem yönetimi gelişmiş eşzamanlılık kontrolü yöntemleri gereçleri. Araştırmacılar ve ticari çözümleri tarafından önerilen algoritmaların analizi. Hata toleransı ve veritabanlarının performansını artırmak için tekniklerin incelenmesi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Dağıtık bilgi işlem sistemleri, özellikleri ve istenen işlevleri kavrayabilme
2. Dağıtılmış bilgisayar sistemi modelleri ve mimarisi ile aşina olmak
3. Senkronizasyon kavrayabilme
4. Çoğaltma kavrayabilme
5. Adlandırma dağıtılmış kullanabilecektir
6. Hata toleransı kavrayabilme

Dersin İçeriği

1.Giriş
2.DDBMS Mimarisi
3.Dağıtık Veritabanı Tasarımı
4.Semantic Bütünlük Kontrolü
5.Sorgu ayrışma ve veri lokalizasyonu
6. Dağıtık sorgu optimizasyonu
7. Zincir İşlemler
8. Koşut Zamanlılığın Denetimi
9. Güvenilirlik

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: dağıtık DBMS müfredat, yönetim ve ders organizasyonu, genel tanıtım Yok
2) DDBMS Mimarlık: DDBMS mimarisi, ANSI / SPARC standart, küresel, yerel dış ve iç şemalar, DDBMS mimarileri, DDBMS bileşenlerinin tanımı Yok
3) Dağıtık Veritabanı Tasarım: kavramsal tasarım (ne dağıtılmış olabilir, tasarım desenleri), yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya desenler, teknik tasarım (fragmanlar parçalanması, tahsis ve çoğaltma, optimalite, buluşsal yöntemler) Yok
4) Semantik Bütünlük Kontrolü: view yönetimi, güvenlik kontrolü, bütünlük kontrolü Yok
5) Semantik Bütünlük Kontrolü: view yönetimi, güvenlik kontrolü, bütünlük kontrolü Yok
6) Ara sınav Genel Tekrar
7) Sorgu ayrıştırma ve veri localisation: normalizasyon, analiz, fazlalık ortadan kaldırılması, yeniden, HF için azaltma, VF için azaltma Yok
8) Dağıtılmış sorgular Optimizasyonu: temel kavramlar, dağıtılmış maliyet modeli, veritabanı istatistikleri Yok
9) Dağıtılmış sorgular Optimizasyonu: siparişi, sorgu optimizasyonu algoritmaları, Ingres, System R, hill climbing ve semijoins Yok
10) İşlemler: tanım ve örnekler, özellikleri, sınıflandırma, işleme sorunları, yürütme giriş Yok
11) Ara Sınav 2 Genel Tekrar
12) Eşzamanlılık Kontrolü: tanımı, yürütme zamanlamaları, örnekler, kilitleme tabanlı algoritmalar, zaman damgası sipariş algoritması, kilitlenme yönetimi Yok
13) Güvenilirlik: tanımlar, temel kavramlar, yerel kurtarma yönetimi, dağıtık güvenilirlik protokolleri Yok
14) Güvenilirlik: dağıtılmış güvenilirlik protokolleri, 2PC protokolü Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Principles of Distributed Database Systems by M. Tamer Özsu and Patrick Valduriez
Diğer Kaynaklar: None

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.