CMP4323 Wireless and Mobile NetworksBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP4323 Kablosuz ve Mobil Ağlar Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: MEHMET ŞÜKRÜ KURAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, kablosuz ve mobil ağ kavramları ve gerçek dünya örnekleri ile protokolleri kapsar. Dersin sonunda, öğrencilerin matematik / mühendislik prensiplerini kullanarak kablosuz ve mobil ağlar ve ilgili problem çözme kabiliyeti kazanmaları amaçlanmıştır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Kablosuz iletişim problemleri için algoritmalar tasarlama becerisi
II. Kablosuz ağlar için test ve izleme programları geliştirme becerisi
III. Kablosuz ağlar için paket boyutu optimizasyon teknikleri tasarlama becerisi
IV. Kablosuz ağların performansını analiz ve değerlendirme becerisi
V. becerisi araç ağlar için iletişim çözümleri tasarlamak için
VI. Yazılım mühendisliği ilkeleri ve profesyonel bir örgütlenme yeteneği ve belge program kodu proje raporları hazırlama becerisi.

Dersin İçeriği

Bu ders, kablosuz ve mobil ağ kavramları ve gerçek dünya örnekleri ile protokolleri kapsar. Dersin sonunda, öğrencilerin matematik / mühendislik prensiplerini kullanarak kablosuz ve mobil ağlar ve ilgili problem çözme kabiliyeti kazanmları amaçlanmıştır.

1. Hafta: Kablosuz ağlara genel bir bakış
2. Hafta: Genişbant İletişim Teknolojileri
3. Hafta: 3G İletişim Teknolojileri
4. Hafta: 4G ve Ötesi
5. Hafta: Kablosuz Yerel Alan Ağları
6. Hafta: Ara Sınav-I
7. Hafta: Yakın Alan İletişimi
8. Hafta: RFID
9. Hafta: Özel Amaçlı Ağlar
10. Hafta: Kablosuz Sensör Ağları
11. Hafta: Ara Sınav-II
12. Hafta: Kablosuz Ağlarda Paket Boyut Optimizasyonu
13. Hafta: Sualtı Akustik ve Yeraltı İletişim
14. Hafta: Araçlar Arası Ağlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. Hafta: Kablosuz ağlara genel bir bakış
2) 2. Hafta: Genişbant İletişim Teknolojileri
3) 3. Hafta: 3G İletişim Teknolojiler
4) 4. Hafta: 4G ve Ötesi
5) 5. Hafta: Kablosuz Yerel Alan Ağları
6) 6. Hafta: Ara Sınav-I
7) 7. Hafta: Yakın Alan İletişimi
8) 8. Hafta: RFID
9) 9. Hafta: Özel Amaçlı Ağlar
10) 10. Hafta: Kablosuz Sensör Ağları
11) 11. Hafta: Ara Sınav-II
12) 12. Hafta: Kablosuz Ağlarda Paket Boyut Optimizasyonu
13) 13. Hafta: Sualtı Akustik ve Yeraltı İletişim
14) 14. Hafta: Araçlar Arası İletişim Ağları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. W. Stallings, “Data and Computer Communications,” Prentice Hall, 8th edition, 2007.

Diğer Kaynaklar: 2. I.F. Akyildiz and M.C. Vuran, ''Wireless Sensor Networks,'' John Wiley & Sons, 2010.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 5
Projeler 1 % 25
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 45
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 55
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 82
Ara Sınavlar 2 6
Final 1 3
Toplam İş Yükü 133

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.