CMP3001 Operating SystemsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP3001 İşletim Sistemleri Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bilgisayar sistemlerinin çekirdek derslerinden biridir. Process yönetimi, dosya yönetimi, hafıza yönetimi gibi çok temel, fakat detaylarıyla bilinmesi gereken konular öğrenciye öğretilecektir. İşletim sistemlerının temel tüm yapıları ele alınacaktır. Bunun yanısıra işletim sistemleri dizaynı giriş seviyesinde öğretilecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Bir kaynak yönetim aracı olarak İşletim Sistemi önemini kavrayabilmek
2. Yaygın olarak kullanılan işletim sistemlerinin yapısını ve aralarındaki temel farklılıkları analiz etmek.
3. Süreçler ve evreler mekaniği aşina olmak
4. Süreç senkronizasyonu kavramını anlamak
5. OS fiziksel ve sanal bellek yönetimi bilgilerini kavrayabilmek
6. Ölümcül kilitlenmeleri kavrayabilme ve kaçınma yöntemlerini öğrenmek
7. Dosya sistemleri kavrayabilmek
8. Girdi ve çıktıyı kullanmak
9. İşletim sistemlerinin performansının etkileyen problemlere uygulanacak çözümleri önermek.

Dersin İçeriği

1.İşletim Sistemleri tarihi, İşletim Sistemlerine Giriş
2.Processes ve İplikler
3.Hafiza Yönetimi
4.Dosya Sistemleri
5.Girdi Çıktı
6.Ölümcül Kilit

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İşletim Sistemleri Tarihi, İşletim Sistemlerine Giris Yok
2) Proses ve İplikler Yok
3) Proses ve İplikler (devam) Yok
4) Hafiza Yönetimi Yok
5) Ara Sınav 1 Şimdiye kadar işlenmiş konuların tekrarı
6) Hafıza Yönetimi (devam) Yok
7) Hafıza Yönetimi (devam) Yok
8) Dosya Sistemleri (devam) Yok
9) Dosya Sistemleri Yok
10) Ara Sınav 2 Tüm konuların tekrarı
11) Girdi Çıktı Yok
12) Girdi Çıktı (devam) Yok
13) Ölümcül Kilitlenmeler Yok
14) Ölümcül Kilitlenmeler (devam) Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Operating System Concepts
Abraham Silberschatz (Author), Peter B. Galvin (Author), Greg Gagne (Author)
Diğer Kaynaklar: Andrew S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, (3rd Edition), 2007, Prentice Hall

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 8 % 20
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Proje 1 10 10
Küçük Sınavlar 8 1 8
Ara Sınavlar 1 25 25
Final 1 35 35
Toplam İş Yükü 148

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.