NMD3104 Communication, New Media and SocietyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NMD3104 İletişim, Yeni Medya ve Toplum Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TİRŞE ERBAYSAL FİLİBELİ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi AYBERK CAN ERTUNA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Bu ders öğrencileri yeni medya alanındaki hem klasik hem de çağdaş teoriler ve tartışmalar ile tanıştırır. Geleneksel ve yeni medyanın gerçeklik inşasındaki rolünü ve bilgi kirliliğini tüm yönleriyle kavrayarak eleştirel bir perspektif kazanmalarını amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Geleneksel medyada gerçekliğin inşasına ilişkin eleştirel bakış açıları hakkında bilgi sahibi olur.
- Sosyal medya araçlarının fırsatları ve sınırları hakkında bilgi sahibi olur.
- 'Bilgi bozukluğu' ve 'sahte haber' gibi kavramlarla ilgili son tartışmalar hakkında bilgi edinir.
- (Yeni) medya içeriğini eleştirel olarak analiz edebilecektir.

Dersin İçeriği

New media technologies are developing at a very high speed changing the news and entertainment consumption habits of people constantly. As media production and consumption converge in a new form of practice, a new actor, someone not only consuming the media products as a passive audience but also an active participant in the production process; “prosumer” has emerged. In this era, the conventional media companies promising to stick to basics of information sharing such as accuracy, privacy, accountability are now challenged by vast number of prosumers. However, “information disorder” is not only an end result of this vast network society and prosumers, but also it is facilitated by various interest groups ranging from governments to opposition movements. In this course, students are expected to analyze and argue these issues in new media from a theoretical perspective.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş ve Dersin Tanıtımı
2) Haber, hakikat ve hakikat-sonrası
3) Haber yapmak: Eleştirel analiz
4) Televizyon gazeteciliği ve 24 saat haber yayıncılığı (Ulusal ve uluslararası ölçekte)
5) Sosyal medyanın eleştirel analizi
6) Sosyal medya ve gazeteciliğin geleceği
7) Sosyal medya ve siyaset
8) Sosyal medya ve siyaset
9) Sosyal medya ve siyaset
10) Hakikat sonrası çağı
11) Sosyal medya devri
12) Proje sunumları & tartışma
13) Proje sunumları & tartışma
14) Dönemin gözden geçirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: - The New Media Monopoly : Ben Bagdikian
- Hakikat Sonrası Çağ : Ralph Keyes
- Making News: Gaye Tuchman
- Manufacturing Consent: Edward Herman / Noam Chomsky
- On Television: Pierre Bourdieu
- Media on the Move: Daya Kishan Thussu
- Big Data (in Social Media): Christian Fuchs
- The Power and Political Economy of Social Media (in Social Media) Christian Fuchs
- Summarizing the Logic and Operations of Surveillance Capitalism: Shoshana Zuboff
- New Media and Changing Perceptions of surveillance: A. Albrechtslund
Politics 2.0: Social Media Campaigning: J. Baldwin – Philippi
- Nationalism on the social media (C. Fuchs)
Cambridge Analytica, IRS scandals
- Social Media and New Protest Movements: T. Poell & J. v. Dijck
- Challenges of filter bubbles and echochambers: C. Wardle, H. Derakhshan
- Social Media Marketing: M. Serazio & B.E. Duffy
- Self Representation in Social Media : J. W. Rettberg
Diğer Kaynaklar: - Wag the Dog – Barry Levinson
- The loudest voice (ep. 1-2)
- Film: The Great Hack

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 118

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.