NMD3105 Social Movements and New MediaBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NMD3105 Toplumsal Hareketler ve Yeni Medya Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi SİNAN AŞÇI
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. MERT KAYHAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Bu ders toplumsal hareketlerin oluşumu, yükselişi ve gerileyişi süreçlerine atıfta bulunarak; Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve (Sosyal) Psikoloji alanlarındaki temel ilke, kavram ve sorunları tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu başlıkların, toplumsal hareketlerin medyayı kullanma şekillerinden ve medyada temsil edilme biçimlerinden nasıl etkilendiğine yönelik eleştirel bir bakış açısı kazandırmak da dersin amaçları arasındadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Bir toplumsal hareketi protesto, oturma eylemi, dilekçe kampanyası, çevrimiçi aktivizm gibi kavramlardan ayırabilir,
2. Miskin eylemcilik hakkında eleştirel bir anlayış geliştirir,
3. Dijital ve geleneksel toplumsal hareketleri karşılaştırabilir,
4. Yeni medyanın toplumsal hareketler tarafından işlevselleştirilmesine ilişkin eleştirel bir anlayışa sahip olur,
5. Belirli bir toplumsal hareketin gerçekleştiği tarihsel dönem ve ilgili medyanın kullanımı hakkında eleştirel bir anlayışa sahip olur.

Dersin İçeriği

Toplumsal hareketler kabaca yerel, ulusal veya küresel düzeyde toplumsal değişim olarak tanımlanmaktadır. Bu değişim, etnik, ulusal veya cinsiyet eşitliği meselelerini, iktidarlar yerine yurttaşların yönlendirdiği çevresel ve sınıfsal değişimleri ele almaktadır. Bu ders kapsamında dijital ve mobil teknolojiler dahil medya teknolojileri ile yakın geçmişteki sosyal hareketler arasındaki bağlantıyı tartışılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Yazılı Basın ve Modernite, Aydınlanma
3) Gazeteler ve Fransız Milliyetçiliği
4) Radyo ve Almanya'daki Nasyonal Sosyalizm
5) Televizyon ve Soğuk Savaş Dönemindeki Kolektif Paranoya
6) Sinema ve Afrika'daki Amerika/Avrupa Etkisi
7) Ses ve Görüntü Kasetleri ile Kitle Hareketleri I
8) Ses ve Görüntü Kasetleri ile Kitle Hareketleri II
9) Dijital Medya ve Orta Asya Baharı I
10) Dijital Medya ve Orta Asya Baharı II
11) Cep Telefonu ve Kalabalıklar
12) Twitter ve İran'daki Yeşil Devrim
13) Toplumsal Hareketler ve Yeni Medya: Nereden geldik, nereye gidiyoruz?
14) Genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1) Generation as a Sociological Problem, David I. Kertzer, Annual Review of Sociology, Vol. 9 (1983), pp. 125-149.
2) Social Movements and New Media, Brian D. Load, Sociology Compass 2/6 (2008), pp. 1920–1933.
3) Alice Mattoni (2017) A situated understanding of digital technologies in socialmovements. Media ecology and media practice approaches, Social Movement Studies, 16:4,494-505, DOI: 10.1080/14742837.2017.131.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ödev 6 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Ödevler 6 6 36
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 138

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.