FTV4946 Video Clip ProductionBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTV4946 Video Klip Yapımı Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ERKAN BÜKER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin müzik videosu üretmeleri için ihtiyaç duyacakları teknik ve yaratıcı becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dersin kazandırdığı temel becerilerden biri ritmin sinematografi yoluyla ifade edilmesine dayanır. Müzik videosu üretim sürecinin saffaları öğrencilerin bireysel uygulamaları yoluyla öğrenilir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Müzik videosu üretme becerisi edinir.
2. Yapım şirketine sunulmak üzere müzik videosu teklif dosyası hazırlayabilme becerisi edinir.
3. Sinematografik ritim kavramını anlamlandırma ve uygulayabilme becerisi edinir.
4. Yönetmenlik becerilerini müzik videosu üzerinde kullanabilir.
5. Müzik videosu projelerini sunma ve savunma becerisi edinir.
6. Ulusal ve uluslararası müzik videosu sektörünü tanır.
7. Dünyada müzik videosu üretiminin tarihçesi hakkında tartışabilir.

Dersin İçeriği

Bu derste öğrenciler müzik videosu üretmeleri için ihtiyaç duyacakları teknik ve yaratıcı becerileri geliştirirler. Dersin kazandırdığı bir başka beceri ritmin sinematografi yoluyla ifade edilmesidir. Müzik videosu üretim sürecinin safhaları öğrencilerin bireysel uygulamaları yoluyla öğrenilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Müzik videosu prodüğksiyonuna giriş
2) Müzik videosu tarihçesi
3) Türkiye'de müzik videosu sektörü
4) Müzik videosu üretiminin temel öğeleri
5) Müzik videosunda ritim ve hareket. Müziğin sinematografiyle ifadesi.
6) Bir müzik videosu tasarlama. Öğrenci projeleri üzerinde çalışma Seçilen bir şarkı için müzik videosu tasarlanacak. Sinopsis yazılacak
7) Öğrencilerin müzik videosu projeleri üzerinde çalışma Önceki derste yapılan eleştiriler üzerinden müzik videosu sinopsisi düzeltilecek ve süreli sahne listesi hazırlanacak.
8) Müzik videosu teklif dosyasının hazırlanması Üzerinde çalışılan müzik videosu için teklif dosyası taslağı hazırlama
9) Öğrencilerin üzerinde çalışılan müzik videosu için teklif dosyası sunumları Üzerinde çalışılan müzik videosu için teklif dosyası hazırlama
10) Öğrencilerin yaptıkları çekimler üzerinde çalışma. Gerek duyulan extra çekimlerin belirlenmesi. Müzik videosunun çekimi
11) Öğrencilerin müzik videosu çekimleri üzerinde çalışma Müzik videosu projesi için gerek duyulan extra çekimlerin yapılması
12) Montaj Müzik videosu için görüntülerin aktarılması ve seçkinin yapılması
13) Öğrencilerin müzik videosu kaba kurgu sunumları Müzik videosu için kaba kurgunun hazırlanması
14) Müzik videosu proje sunumları Müzik videosu projelerinin tamamlanması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -
Diğer Kaynaklar: 1. Various examples of music videos from around the world and award winning videos.
2. Sound and vision, Simon Frith & Andrew Goodwin, 1993
3. Experiencing music video: aesthetic and cultural context, Carol Vernallis, 2004
4. Making Music Videos, Lara M. Schwartz, 2007

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 20
Ödev 7 % 30
Sunum 3 % 30
Projeler 1 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 80
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 20
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 7 1 7
Sunum / Seminer 3 7 21
Proje 1 10 10
Ödevler 7 6 42
Toplam İş Yükü 122

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.