PRL4540 Corporate Visual Indentity DesignBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
PRL4540 Kurumsal Görsel Kimlik Tasarımı Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İDİL KARADEMİRLİDAĞ SUHER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders gerekli tasarım programlarını kullanarak (Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator) yaratıcı süreci planlamak ve uygulamak için gerekli beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin diğer bir hedefi, yeni çağın yeni mecralarını kullanabilen, alternatif kanallar yaratabilen gerekli tekniklere hakim geleceğin kurumsal görsel kimlik tasarımcılarını yetiştirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Gelişim sürecinde kurumsal kimlik ve tasarımcının rolünün farklı bileşenleri anlaşılacak ve geliştirilecek.
2) Kavram gelişirtirmede farklılıklar keşfedilecek.
3) Araştırma, kavramsallaştırma ve tasarım fikrinin taslaklarını oluşturmak ve sunmak için gerekli yaklaşımlar uygulanacak.
4) Ürün, ortam, iletişim ve logo tasarımı arasındaki kritik ilişki anlaşılacak ve geliştirilecek.
5) Kurumsal kimliğin, kurumsal iş stratejisini nasıl etkilediğine dair bir anlayış geliştirilecek.
6) Kurumsal bir tasarımcı olmak için gerekli beceri ve niteliklere dair bir anlayış geliştirilecek.

Dersin İçeriği

Örnek olay çalışmaları ile, logo tasarımı, diğer pazarlama ürünleri ve kurumsal görsel kimlik oluşturmak ve tanıtmak için gerekli olan temel beceriler keşfedilecek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kurumsal görsel kimlik tasarımına giriş.
2) Kurumsal görsel kimlik tasaramının prepsipleri
3) Tasarım ve kurumsal stratejinin prensipleri. Adobe programları ile çalışmalar. (PhotoShop & Illustrator)
4) Yaratıcılık kavramının perspektifi. Adobe programları ile çalışmalar. (PhotoShop & Illustrator)
5) Kurumsal marka tasarımı. Adobe programları ile çalışmalar. (PhotoShop & Illustrator) 1. Ödev için teslim zamanı.
6) Tasarım süreci ve metodoloji. Adobe programları ile çalışmalar. (PhotoShop & Illustrator)
7) Örnek tasarımların incelenmesi
8) Tasarım projesine hazırlık. Adobe programları ile çalışmalar. (PhotoShop & Illustrator)
9) Çözümden, değerlendirmeye.
10) Tasarım projesine hazırlık. Adobe programları ile çalışmalar. (PhotoShop & Illustrator)
11) Ürün ve kurumsal tasarım.
12) Tasarım projesine hazırlık. Adobe programları ile çalışmalar. (PhotoShop & Illustrator) 2. Ödev için teslim zamanı.
13) Tasarım projesine hazırlık. Adobe programları ile çalışmalar. (PhotoShop & Illustrator)
14) Final sınavı için tekrar.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Reading Material Will Be Given On Weekly Basis
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 65
Ödevler 2 4
Ara Sınavlar 1 4
Final 1 4
Toplam İş Yükü 119

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.