ADV4638 Innovation and EnterpreuneurshipBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4638 Yenilikçilik ve Girişimcilik Bahar
Güz
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, güncel kategoriler hakkında interaktif eğitimlerle öğrencileri; girişimci inovasyon ve yaratıcılık konusunda bilgilendirerek ufuk açmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler girişimci inovasyon kaynakları, yapıları ve dinamikleri hakkında farkındalık kazanacaklardır. Ayrıca yenilikçi fikirler üretmek ve bu fikirleri farklı endüstrilerde var olan sorunları çözmek için uygulamak üzere bireysel ve grup becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Inovasyon fırsatlarını görebilme ve girişimcilik için bu fırsatları tanımlayıp, analiz edip, değerlendirebilecek becerilerini kullanabilme.

Başarılı inovasyonlar geliştirebilmek için sanayi/pazar dinamiklerini ve faktörlerini anlama. Bu anlayışı, sektörlerde inovasyon olarak uygulayabilme.

Yaratıcılık ve inovasyonu bir organizasyon içinde birleştirip yönetebilmek için; yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilikle, özel konseptleri ve araçları kullanmak üzere bireysel becerilerini geliştirebilme.

Dersin İçeriği

Farklı Düşünmenin Felsefesi, İnovasyon, Dijital İnovasyon, Girişimcilik, Endüstrilerde Yenilikçiliğin Sürdürülebilirliği, Değer Yaratmak, Dijitalleşen Endüstri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1.hafta: İnovasyonun Gerekliliği
2) Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon
3) Küreselleşme, Gelişim ve Sürdürülebilirlik
4) Fırsatları Görmek
5) İnovasyon Kaynakları
6) Fırsatları Arama
7) Vize Sınavı
8) Kaynakları Bulma
9) Bağlantıları Kullanma
10) Yeni Ürün ve Hizmet Geliştirme
11) Yeni Girişimler Yaratma
12) Bilgiyi ve Entellektüel Niteliği Kullanma
13) Değer Yaratma ve Girişimi Büyütme
14) İnovasyonu Yönetebilme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: "Innovation and Enterprenuership" (2.Edition)
John Bessant and Joe Tidd

"The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses"
Eric Ries
Diğer Kaynaklar: "Innovation and Entrepreneurship"
Peter F. Drucker

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 13 % 10
Küçük Sınavlar 1 % 10
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 35
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 65
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 35
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 6 78
Ödevler 2 3 6
Küçük Sınavlar 1 4 4
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 135

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4