EEE5603 Kablosuz İletişimBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EEE5603 Kablosuz İletişim Bahar 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. SAEID KARAMZADEH
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. ALKAN SOYSAL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, kablosuz iletişim ortamının özelliklerini ve kablosuz iletişim için tasarlanmış teknolojilerin öğretilmesini amaçlar. Bu dersin sonunda öğrenciler yol kaybı, gölgelenme, sönümlenme ve çeşitlilik gibi kavramları tanımlayabileceklerdir. Farklı kablosuz kanal modelleri tanıtılacak ve bu kanalların kapasitesi incelenecektir. Öğrenciler çok taşıyıcılı modülasyon ve OFDM, spektrum yayma ve CDMA, ve çok antenli sistemler gibi modern teknolojiler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Kablosuz kanalların fiziksel ortamını açıklar,
2. Yol kaybı, gölgelenme ve sönümlenme terimlerini tanımlar,
3. Zaman, frekans ve uzay çeşitliliğinin etkilerini açıklar,
4. Birleştirme teknikleri hakkında bilgi sahibi olur,
5. Kablosuz kanal modellerine kapasite analizi uygulayabilir,
6. Çok taşıyıcılı modülasyon ve OFDM teknolojisini açıklar,
7. Spektrum yayma işleminin ve CDMA'in avantajlarını belirler,
8. Çok antenli sistemler ve MIMO teknolojisi hakkında bilgi sahibi olur,
9. Çok kullanıcılı sistemler hakkında kabaca bir anlayışa sahip olur.

Dersin İçeriği

Yol kaybı, gölgelenme ve sönümlenme gibi kablosuz kanalların karakteristik özellikleri. Farklı kanal modelleri ve onların kapasite hesaplamaları. Günümüz kablosuz haberleşme teknolojileri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kablosuz haberleşmeye giriş
2) Yol kaybı ve gölgelenme
3) Istatistiksel sönümlenme, darbant sönümlenme
4) Genişband sönümlenme
5) Kablosuz iletişim kanallarının kapasitesi
6) Kablosuz iletişim kanalı kapasitesinde uyarlamalı teknikler
7) çeşitlilik ve birleştirme
8) Şimdiye kadar anlatılan yöntemlerin karşılaştırılması. Ara sınav
10) Çok taşıyıcılı sistemler, OFDM
11) Spektrum yayma ve CDMA
12) WCDMA and 3G sistemler
13) Çok antenli sistemler, MIMO
14) Çok kullanıcılı sistemler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Wireless Communications, Andrea Goldsmith, Cambridge University Press
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Proje 4 50
Ara Sınavlar 8 60
Final 4 48
Toplam İş Yükü 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.