YZM5622 İnsan Bilgisayar Etkileşimi TasarımıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
YZM5622 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Tasarımı Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. MEHMET ALPER TUNGA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Dersin temel amacı Yazılım Mühendisliğinde kullanıcı merkezli tasarım yapmayı kavramaktır. İnsan bilgisayar etkileşimi hem akademisyenler hem de profesyoneller için önemli bir disiplinlerarası çalışma alanıdır. Bu alan bilgisayar bilimlerini, antropolojiyi ve dahi eğitimsel psikolojiyi kapsayan bir alandır. Kullanıcı arayüzü tasarımı kullanıcıyla karşılaşma ve son kullanıcıların ihtiyaçları açısından yazılım geliştirme süreçleri içerisinde kritik bir öneme sahiptir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. İnsan bilgisayar etkileşimi tasarımı alanında temel kavram ve konseptleri tanımlar
2. Sınırları ve insan kapasitesini tanımlar
3. Kullanıcı ve görev iletimini analiz eder
4. Kullanıcı arayüzleri tasarlayabilmek ve prototip olarak geliştirir
5. Kullanıcı testi adımlarını tanımlar
6. İnsan perspektifini analiz eder
7. Renk ve tipografinin kullanıcı ara yüzündeki önemini açıklar
8. Kullanıcı arayüzü tasarımının erişilebilirlik, globallik ve kişiselleştirme gibi yeni tekniklerin kritiğini yapar
9. Kullanıcının görevini ve temel yapıyı temsil eden hiyerarşik modelleri belirler
10. İnsan Bilgisayar Etkileşimi ile ilgili yeni araştırma alanlarını belirler

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde İnsan Bilgisayar Etkileşimi ile ilgili temel kavramlar, interaktif doğal sistemlerin tasarımı, kullanıcı tabanlı sistem tasarımlarında kullanıcı modelleme,
kullanıcı tabanlı sistem tasarımı süreçleri, görev analizi,
gereksinimleri çıkarma, hikaye tahtası ve prototipleri, bilişsel psikoloji, insan işlemci modeli, basit teoremleri karmaşıklaştırma, insan algısı teoremi, gözlemsel değerlendirme ve protokol analizi konuları bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İnsan Bilgisayar Etkileşimi ile ilgili temel kavramlar
2) İnteraktif doğal sistemlerin tasarımı
3) Kullanıcı tabanlı sistem tasarımlarında kullanıcı modelleme
4) Kullanıcı tabanlı sistem tasarımı süreçleri
5) Görev analizi
6) Gereksinimleri çıkarma, hikaye tahtası ve prototipleri
7) Bilişsel psikoloji
8) Bilişsel psikoloji / Ara Sınav
9) İnsan işlemci modeli
10) Basit teoremleri karmaşıklaştırma
11) İnsan algısı teoremi
12) İnsan algısı teoremi / Ara Sınav
13) Gözlemsel değerlendirme ve protokol analizi
14) Gözlemsel değerlendirme ve protokol analizi / Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Serengül Smith Atakan, Human Computer Interaction, Thomson, 2006, ISBN: 1-84480-454-2

Alan Dix, Janet Finlay, Gregory D. Abowd, Russell Beale, Human – Computer Interaction, Third Edition, Pearson Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar: Yok - None.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ara Sınavlar 1 22 22
Final 1 41 41
Toplam İş Yükü 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı