YZM5405 Öğrenen OrganizasyonlarBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
YZM5405 Öğrenen Organizasyonlar Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. MEHMET ALPER TUNGA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Örgütsel bilim ve teorinin artan karmaşıklığı, kamu ve özel sektör kuruluşlarının karşılaştığı zorlukları ortaya çıkarmaktadır. Dersin odak noktası örgütsel öğrenme ve performanstır: süreçler, sistemik fonksiyonlar, kültür, yapı, karar verme bilgilendirmesi için bilgi sistemlerinden yararlanmak ve bu sistemlerin kullanımı. Ders, örgütsel denetim yapma ve rapor hazırlamak için ders içeriğini uygulayan bir alan bazlı çalışma gerektirir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Yazılı bir rapor ve sınıfta sözlü sunum ile desteklenecek örgütsel denetim yapar
2. Öğrenen örgütler ve öğrenen örgütlerle öğrenmeyenleri birbirinden ayıran kavramlar hakkında anlayış geliştirir
3. Genelde kuruluşları ve özelde eğitim liderliğini ilgilendiren geçmiş, mevcut ve acil modelleri açıklar
4. Öğrenilen kuramsal çerçeveleri, teknoloji ve diğer medyadan faydalanarak gerçek dünya örnekleri oluşturacak şekilde uygular
5. Gerçek dünya örnekleri içinde uygulanabilir değişim öğeleri tanımlar
6. Liderlik kalitesinin önemli özellikleri üzerinde durmanın yanı sıra çeşitli grup işlem araçları kullanarak ve tanımlayarak, öğrenen örgütlere öncü olmak amacıyla kapasite geliştirir

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde derse genel bakış, örgütlerin kısımlarına genel bakış, destekleyici öğrenme ortamı, girişimciliğe, yeni fikirlere ve değişim için gerekli olan durumlara açıklık, destekleyici öğrenme ortamı, örgütlenmede yapay davranışlar, somut öğrenme süreçleri, örgütsel sistemler sürecinde bilgi kullanımı altyapısı, somut öğrenme süreçleri, öğrenmeyi pekiştirici liderlik, insan dışı faktörler bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Genel Bakış, Örgütlerin Kısımlarına Genel Bakış
2) Destekleyici Öğrenme Ortamı
3) Girişimciliğe, Yeni Fikirlere ve Değişim İçin Gerekli Olan Durumlara Açıklık
4) Destekleyici Öğrenme Ortamı
5) Örgütlenmede Yapay Davranışlar
6) Somut Öğrenme Süreçleri
7) Örgütsel Sistemler Sürecinde Bilgi Kullanımı Altyapısı
8) Örgütsel Sistemler Sürecinde Bilgi Kullanımı Altyapısı / Ara Sınav
9) Somut Öğrenme Süreçleri
10) Öğrenmeyi Pekiştirici Liderlik
11) İnsan Dışı Faktörler
12) Sunumlar / Kitap Değerlendirmeleri
13) Sunumlar / Kitap Değerlendirmeleri
14) Sunumlar / Kitap Değerlendirmeleri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The Fifth Discipline: The art and practice of
learning organizations, Senge, P.M., Doubleday: New York. 1990

Schools That Learn , Senge, Cambron-McCabe, Lucas, Smith, Dutton, & Kleiner, Doubleday: New York . 2000

Is Yours a Learning Organization? Garvin, Edmondson, and Gino Harvard Business Review, 2008. www.hbr.org

Diğer Kaynaklar: Yok - None.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 10
Projeler 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ara Sınavlar 1 22 22
Final 1 41 41
Toplam İş Yükü 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı