ADV3633 Cases in Marketing CommunicationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV3633 Pazarlama İletişiminde Örnek Olaylar Bahar
Güz
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. HAKKI PINAR KILIÇ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. HAKKI PINAR KILIÇ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere dünyada gelişen pazarlama iletişimiyle tanıştırmak ve konunun önemini anlatmaktır.
Ayrıca iş planlarının, pazarlama planlarının ve reklam planlarının anlatılması olacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Değişik konularda hazırlanmış vakalarla öğrenciler eğitileceklerdir. Vakalar hem ulusal hem de uluslararası markalardan seçilicektir.
Böylece öğrenciler konuyu gerçek vakalardan öğreneceklerdir.

Dersin İçeriği

Bütünleşik pazarlama iletişiminin çeşitli araçlarıyla tanışmak ve bu araçların ne zaman, nasıl durumlarda kullanılacağı sunulacaktır. Bunu yaparken markaya en uygun iletişim strateji ve planlarının nasıl oluşturulacağı tartışılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Pazarlama planı nasıl hazırlanır?
2) SWOT ve PEST nasıl kullanılır? e-Bay'den gelinlik alma vakası
3) Az ilginlik ne yoğun ilginlik ürünlerinde konumlama
4) Tani bir kavram: Talep zinciri Zara vakası
5) Tüketici öngürüleri
6) Tüketiciyi tanımada yeni bir yöntem: PULSE Zeytinyağı ihracı vakası
7) Pazarlamanın mali yönleri
8) Marka Migrosun kendi markaları
9) Etkili brief nasıl yazılır)
10) İş planı nasıl hazırlanır? Volvo
11) Are 4 P's of Marketing dead?
12) Reklam Planı nasıl hazırkanır? Starbucks
13) İletişim planı nasıl hazırlanır?
14) Konuların gözden geçirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Marketing Communications
Engagement, Strategies and Practice
Chris Fill
Prentice Hall/Financial Tmes
4th Edition

2 Management in Turkey: Cases and Challenges
Donald N. Thompson
Gazi Kitapevi, Ankara

3, The New Marketing Paradigm.
Integrated Marketing Communications
Don E. Schultz, Stanley I Tannenbaum, Robert F. Lauterborn
4. Best Practice Cases in Branding
Kevin Lane Keller
Pearson Prentice Hall
Diğer Kaynaklar: Adverting Age
Campaign
Marketing Türkiye
MediaCat

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 6 % 60
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ödevler 6 3 18
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 133

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4