POV4337 Picture TheoryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
POV4337 Resim Kuramı Güz 2 2 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. DENİZ EYÜCE ŞANSAL
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. LEWIS KEIR JOHNSON
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste temel amaç öğrencileri farklı resimlerin ne olduğu, ne anlama geldiği, ne yaptığı ve ne yapabilir hale getirilebileceği üzerine bilinen ve etkili olan kuramsallaştırmalar ile tanıştırmaktır. Bunun sonucu olarak ders, öğrencilere görsel kültürü oluşturan görsel materyali anlama ve değerlendirme konusunda rehberlik yapmayı ve aynı zamanda bir resmi, resimsel işi ya da metni değişik ya da istisnai yapanın ne olduğu hakkında düşünme becerisi vermeyi hedefler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Görüntü ve medya analizinin farklı metodolojik dillerini tanır.
2. Görüntü ve medyanın analiz ve değerlendirmesinin farklı kavramsallaştırmalarındaki amaçları tanır.
3. Görüntü ve medya analizinin kavramsal çerçevesini değiştirme becerisi gösterir.
4. Görüntü ve medya açıklamalarının kavramsal çerçevesini değiştirme becerisi gösterir.
5. Görüntü ve medya değerlendirmesinin kavramsal çerçevesini değiştirme becerisi gösterir.
6. Görüntü ve medyada analize izin vermeyen yanları ayırır.
7. Görüntü ve medyada mantık ve anlamın karmaşıklığına karşılık verir.
8. Analiz ve değerlendirmenin problematiğini yansıtan, yanıtlayan ya da onun ötesine geçen görüntüler üretir.


Dersin İçeriği

Bu ders, görsel öğeleri okumak ve anlamak için bugüne kadar geliştirilen analiz yöntemlerini inceler. Öğrencilerin, görsel kültürümüzün temelini oluşturan farklı mecraları okuma becerisini geliştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda, öğrencilerin mevcut görsel üretimlerini sınıfta paylaşarak sunum ve eleştiri teknikleri konusunda ilerlemelerini hedefler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: gerçek, realite ve temsil
2) Form, ikonografi, ikonoloji ve formalizm Okumalar haftalık olarak verilir.
3) Sanat, tarih, resimler ve ideoloji Okumalar haftalık olarak verilir.
4) Ödev I Ödevler üzerine çalışma.
5) Semiyoloji ve semiyotik Okumalar haftalık olarak verilir.
6) Hermenitik ve diskur teorisi Okumalar haftalık olarak verilir.
7) Vize öncesi tekrar ve Ödev II Ödevler üzerine çalışma.
8) Sanat ve fotoğrafta gerçekçiliği teorize etmek Okumalar haftalık olarak verilir.
9) Dijital fotoğrafı kuramsallaştırmak Okumalar haftalık olarak verilir.
10) Ödev III Okumalar haftalık olarak verilir.
11) Film ve televizyonu kuramsallaştırmak Okumalar haftalık olarak verilir.
12) Videoyu kuramsallaştırmak Okumalar haftalık olarak verilir.
13) Yeni medya, websitesi, müzik videosu ve görüntü akışını kuramsallaştırmak Okumalar haftalık olarak verilir.
14) Tekrar Okumalar haftalık olarak verilir.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Howells, R. (2003). Visual culture. Malden, MA: Blackwell Publishers.
Diğer Kaynaklar: 1. Comer, S. (2009). Film and video art. London: Tate.
2. Manghani, S., Piper, A. & Simons, J. (2006). Images : a reader. London Thousand Oaks: SAGE Publications.
3. Wells, L. (2003). The photography reader. London New York: Routledge.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 3 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.