YZM5887 SeminerBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
YZM5887 Seminer Bahar 0 0 0 10
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Ön Koşullar: YZM5888-1 - Yüksek Lisans Tezi
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. MEHMET ALPER TUNGA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin akademik çalışmalarda araştırma, analiz, değerlendirme ve raporlama yapmalarına olanak tanır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Araştırma metotlarını tanımlar
2. Literatür tarama metotlarını tanımlar
3. Yapılmış çalışmaları analiz eder
4. Araştırma planı tanımlar
5. Akademik rapor oluşturur

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde problem tanımı, seçilen konu hakkında çeşitli kaynak taramaları, makale analizleri ve metodolojiler, toplanan verinin analizi ve değerlendirmesi ve raporlama bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Problem tanımı
2) Seçilen konu hakkında literatür taraması
3) Seçilen konu hakkında literatür taraması
4) Seçilen konu hakkında literatür taraması
5) Seçilen konu hakkında literatür taraması
6) Seçilen konu hakkında literatür taraması
7) Seçilen konu hakkında veri toplama
8) Seçilen konu hakkında veri toplama
9) Seçilen konu hakkında veri toplama
10) Seçilen konu hakkında veri toplama
11) Toplanan verinin analizi ve değerlendirmesi
12) Toplanan verinin analizi ve değerlendirmesi
13) Toplanan verinin analizi ve değerlendirmesi
14) Rapor oluşturulması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: İlgili yayınlar ve kitaplar

Related journal papers and books
Diğer Kaynaklar: Yok - None.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Seminer 1 % 100
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 100
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Proje 14 2 28
Rapor Teslimi 14 3 42
Toplam İş Yükü 140

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı