YZM5610 Bilgi Teknolojilerinde Proje YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
YZM5610 Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. MEHMET ALPER TUNGA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Bu dersin amacı proje geliştirilmesinin ve yönetiminin doğru bir şekilde öğretilmesini ve öğretilenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında başarıyla uygulanmasını amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Proje süreçlerinde yükselen yeni trendleri uygular
2. Proje geliştirme aşamalarını tanımlar ve açıklar
3. Proje kapsamını, bütçeyi ve zaman planlanmasını etkili bir şekilde tasarlar
4. Proje Yönetiminin aşamalarını etkili bir şekilde uygular
5. Proje Yönetimi ile ilgili yapılmış güncel çalışmalarla ilgili tartışır
6. Proje Yönetimi ile ilgili yazılımları etkin bir şekilde kullanır
7. Bilgi Teknolojileri ile ilgili projeler geliştirir ve yönetir

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde İleri düzey projelere duyulan ihtiyaçların tartışılması, Proje geliştirme aşamaları, Proje özellikleri ve proje yönetiminin faydaları, Proje Planlanması, Proje Kapsamı, bütçe ve zaman planlanması, Proje yönetiminin aşamaları, Konuyla ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi, Proje yönetiminde kullanılabilecek yazılımların incelenmesi ve değerlendirilmesi, Bilgi Teknolojileriyle İlgili Projelerin Paylaşılması ve Tartışılması, Yapım Aşamasındaki Projelerin Birlikte İncelenmesi ve Yapılan Projelerin Sunulması ve Değerlendirilmesi bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İleri düzey projelere duyulan ihtiyaçların tartışılması
2) Proje geliştirme aşamaları
3) Proje özellikleri ve proje yönetiminin faydaları
4) Proje Planlanması
5) Proje Kapsamı, bütçe ve zaman planlanması
6) Proje yönetiminin aşamaları
7) Konuyla ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi
8) Konuyla ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi / Ara sınav
9) Proje yönetiminde kullanılabilecek yazılımların incelenmesi ve değerlendirilmesi, Bilgi Teknolojileriyle İlgili Projelerin Paylaşılması ve Tartışılması
10) Yapım Aşamasındaki Projelerin Birlikte İncelenmesi
11) Yapım Aşamasındaki Projelerin Birlikte İncelenmesi
12) Yapım Aşamasındaki Projelerin Birlikte İncelenmesi
13) Yapım Aşamasındaki Projelerin Birlikte İncelenmesi
14) Yapılan Projelerin Sunulması ve Değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: will be given weekly
Diğer Kaynaklar: Yok - None.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 5 % 10
Sunum 5 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ara Sınavlar 1 22 22
Final 1 41 41
Toplam İş Yükü 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı